ING voorziet matige groei Nederlandse scheepvaart | Maritiem Nederland
Nieuws
Het aantal Nederlandse binnenvaartschepen tot 1.000 ton daalde in tien jaar tijd met 18 procent.

ING voorziet matige groei Nederlandse scheepvaartRedactie | dinsdag 14 januari 2020
Zeevaart, Binnenvaart

Er zijn signalen dat 2020 een beter jaar voor de wereldhandel wordt dan 2019, al blijft de afloop van het handelsconflict - en daarmee het volume van de zeevaart - onzeker. De binnenvaart kan profiteren van het aantrekken van de Duitse economie. In haar Outlook 2020 verwacht ING een lichte groei van 0,5 procent voor de Nederlandse scheepvaart als geheel.

In 2019 groeide het volume in de scheepvaart met circa 3 procent. ING spreekt van een vertekend beeld, omdat de binnenvaart terugveerde van de langdurige periode van laag water in 2018. Het afgelopen jaar bleef laagwater nagenoeg uit. Opvallend was de sterke groei die het vervoer van de tankvaart (natte bulk) liet zien, vermoedelijk mede door toenemende diversiteit in brandstofsoorten. Per saldo was de ontwikkeling in de scheepvaart door de stagnerende wereldhandel en de krimp in de Duitse industrie minder rooskleurig. 

Het containervervoer zorgt naar verwachting voor groei in 2020.  Daar staat tegenover dat het vervoer van kolen (nog altijd zo’n 9 procent van het ladingpakket) verder afkalft en de groei in de bouw (onder meer retourvracht van zand en grind) nagenoeg stilvalt. De natte bulk is door prijs- en event afhankelijke handelsstromen lastiger te voorspellen. Per saldo is er een minimale volumegroei te verwachten.

Binnenland als groeimotor

Hoewel tweederde van de binnenvaartomzet nog altijd van over de grens komt, is het binnenland de groeimotor. Het aandeel steeg tussen 2010 en 2019 van 25 naar 29 procent. In het containervervoer is dit het hoogst (36%). Het uitgebreide netwerk van ‘inland terminals’ biedt gezien energie-efficiency en oplopende filedruk op de weg kansen om containers over de water (de ‘blue road’) te vervoeren. Bundeling van lading in de West-Brabantcorridor en de Amsterdam-Utrecht-Rotterdam corridor werpt haar vruchten af. De ambitie van de nieuwe Europese Commissie om meer internationaal transport naar het water en het spoor te halen kan de binnenvaart op langere termijn in de kaart spelen.

Er komen al jaren weinig nieuwe binnenvaartschepen in de vaart, terwijl er wel met name kleine schepen uit de vaart gaan. Zo daalde het aantal kleine binnenvaartschepen tot 1.000 ton onder Nederlandse vlag in tien jaar tijd met 18 procent tot een kleine 2.200 (cijfers CBS). Dit is een bedreiging voor het fijnmazigere transport over water.

Zeevaart in lastig vaarwater

De zeevaart zit door schaalvergroting en overcapaciteit al langere tijd in lastig vaarwater. De hoogconjunctuur leidde tot enig tariefherstel, maar de volatiele wereldhandel zorgt voor tegenstroom. De zeevaartvloot onder Nederlands beheer wordt wereldwijd ingezet en heeft hier last van. Ook al was er een opleving in chartertarieven in aanloop naar invoering de nieuwe zwavelregels per 2020.

De overslag in de Rotterdamse en Antwerpse haven ontwikkelde zich nog redelijk goed, maar ook daar vraagt het handelsconflict tussen China en de VS zijn tol. Met een verwachte lichte groei voor de wereldhandel en uitzicht op een zachte brexit lijkt 2020 iets beter te verlopen. Voor de komende vijf jaar blijft er overigens wel degelijk perspectief met een door UNCTAD verwachte gemiddelde wereldwijde volumegroei van de zeevaart van 3,4 procent per jaar.

Hogere brandstofrekening

De nieuwe IMO-zwavelregels om de luchtkwaliteit te verbeteren zorgen voor fors hogere brandstofkosten. Hoewel bij chartercontracten verladers veelal verantwoordelijk zijn voor de brandstofkosten, kan er in 2020 toch discussie ontstaan over bunkertoeslagen. Bovendien zal doorberekening niet altijd direct lukken. In de containervaart dragen rederijen veelal zelf de brandstofkosten en heeft deze verandering de meeste impact. Na invoering van de sulphur cap verschuift de focus naar IMO 2050, dat reductie van CO2-uitstoot tot doelstelling heeft.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland