IMO besluit tot schonere scheepvaart | Maritiem Nederland
Nieuws
De zeevaart stoot wereldwijd 2,5 procent van alle broeikasgassen uit.

IMO besluit tot schonere scheepvaart

Antoon Oosting | maandag 31 oktober 2016
Zeevaart

De VN-organisatie voor de scheepvaart IMO, waarvan 177 landen lid zijn, heeft donderdag 27 oktober belangrijke stappen gezet op weg naar een schonere scheepvaart.

In een vergadering van de MEPC, de belangrijke milieucommissie van de IMO, is besloten om de zwavelnorm voor de te gebruiken scheepsbrandstof per 2020 wereldwijd te verlagen van maximaal 3,5 procent zwavel tot 0,5 procent. Met deze maatregel kan volgens het Deense ministerie van Voedsel en Milieu de uitstoot van zwavel vanuit de scheepvaart met meer dan 80 procent worden verminderd.

Verder heeft de IMO besloten dat elk schip boven de 5000 ton bruto ton met ingang van 2019 het brandstofverbruik moet gaan registreren. Daarvoor moet elk schip een gecertificeerd Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) gaan bijhouden. De data moeten via de vlaggenstaten aan de IMO worden overgedragen.

Daarnaast heeft de IMO besloten tot de invoering van een NOx (stikstofoxiden) Emissions Control Area (NECA) voor de Noordzee en Baltische Zee. Voor dit gebied geldt al een ECA voor de uitstoot van zwavel: de gebruikte brandstof mag nog slechts maximaal 0,1 procent zwavel bevatten. De toegestane alternatieven hiervoor zijn het gebruik van zware stookolie in combinatie met een rookgaswasinstallatie (scrubber) of het varen op LNG als brandstof. De invoering van ook een maximale norm voor de uitstoot van stikstofoxiden betekent dat de scheepsmotoren moeten worden uitgerust met een katalysator. 

Belangrijke stap

Voorzitter Tineke Netelenbos van de redersvereniging KVNR is blij met dit IMO-akkoord. Hiermee zet de scheepvaart volgens haar een belangrijke stap op weg naar verduurzaming van de sector. En door het in IMO-verband te regelen gelden de afspraken wereldwijd en kan voorkomen worden dat regio’s in de wereld eigen maatregelen voor de scheepvaart opleggen. Dat geldt ook voor de eerder dit jaar door de Europese Commissie afgekondigde MRV (Monitoring, Reporting and Verification)-regulation.

“De afspraak is destijds gemaakt dat als de IMO met een wereldwijde regeling komt de Europese Commissie haar eigen systeem inlevert. Ik ga ervan uit dat de Europese Commissie zich nu wat dat betreft aan de afspraak houdt”, aldus Netelenbos. Zij ziet zich gesteund in de opstelling van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Netelenbos: “Het belangrijkste is dat je met minder vuile brandstof ook minder CO2 uitstoot.”

De redersverenigingen zien de Europese MRV-regulation niet zitten omdat deze volgens hen zeer bureaucratisch is, veel administratieve lasten voor de bemanning en de reders met zich meebrengt en data over het brandstofverbruik en de uitstoot openbaar zou worden gemaakt. Maar daarmee zou ook belangrijke commerciële informatie van de rederijen op straat komen te liggen. Bovendien gaat het Europese systeem uit van het opleggen van het ETS-(Emission Trade System) systeem voor ook de scheepvaart terwijl de reders liever een heffing op de gebruikte hoeveelheid brandstof willen.

Partners Maritiem Nederland