Nieuws
De zeevaart stoot wereldwijd 2,5 procent van alle broeikasgassen uit.

IMO stemt in met halvering broeikasgassen in zeevaartredactie | maandag 16 april 2018
Zeevaart

De milieucommissie van de IMO heeft ingestemd met de halvering van de totale CO2-uitstoot van de zeevaart in 2050 in vergelijking met 2008. Daarna moet de sector zo snel mogelijk volledig klimaatneutraal gaan werken. Als 'tussenstap' moeten schepen in 2030 gemiddeld al 40 procent minder uitstoten.

De Nederlandse reders zijn erg positief gestemd over de uitkomst van het klimaatberaad bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). “Met deze belangrijke en historische mijlpaal laat de zeescheepvaart zien dat zij ook serieus haar verantwoordelijkheid neemt in de verdere reductie van CO2, net als de aangesloten partijen van het Parijs Akkoord”, zegt KVNR-directeur Annet Koster.

Het akkoord bevat de visie dat de sector zo spoedig mogelijk de emissies tot nul zal reduceren. De strategie bestaat uit een drietal ambities:

  1. Verdere aanscherping van de bestaande Energy Efficiency Design Index (EEDI) normen. Hierdoor worden er meer energie-efficiëntere nieuwbouwschepen gebouwd;
  2. Terugdringing van de CO2-uitstoot per vervoersprestatie per schip (bijv. per tonkilometer) met gemiddeld 40 procent in 2030 ten opzichte van 2008 en er wordt gestreefd naar een reductie van 70 procent in 2050;
  3. Een absolute reductie van broeikasgassen van minstens 50 procent in 2050 ten opzichte van 2008, waarbij de uitfasering van broeikasgassen (waaronder CO2) zo snel mogelijk in de tweede helft van deze eeuw zal plaatsvinden.

Belangrijke eerste stap

“De adoptie van de initiële strategie voor de reductie van broeikasgassen van de zeevaart is een belangrijke eerste stap in de uitfasering van de CO2-uitstoot van zeevaart in de tweede helft van deze eeuw”, zegt Nick Lurkin, KVNR-adviseur klimaat en milieu die aanwezig was bij de besprekingen in Londen. “De onderhandelingen gingen allesbehalve makkelijk, vooral door aanhoudende weerstand bij een ‘handjevol’ lidstaten die geen absolute reductiedoelstellingen in de initiële strategie terug wilden zien, zelfs niet na de oproep van de zeevaartindustrie aan de overheden om tot ambitieuze doelstellingen te komen.”

Compromis

“Dit akkoord is een compromis en is onder grote druk bereikt", zegt Sander den Heijer, sector manager bij NMT, die eveneens aanwezig was bij de IMO. "Naast de landen die geen harde getallen in het akkoord wilden hebben, was er een groep landen die een ambitieus akkoord wilde terwijl weer andere landen hun eigen wensen hadden. Daarnaast lieten milieugroeperingen met verschillende acties van zich horen. Het was voor het eerst dat ik hier demonstranten voor de deur heb gezien. De slogan ‘IMO don’t sink Paris’ die aan de overkant van het gebouw in koeienletters op de kademuur was aangebracht, zal mij nog lang heugen.”

Opmaat naar zero emission

De IMO-lidstaten zullen zich de komende paar jaar gaan buigen over mogelijke technische, operationele en marktgerichte maatregelen om de CO2-reductie verder door te zetten. De Nederlandse reders hopen dat buiten de komende regelgeving om andere partijen in de logistieke keten ook hun verantwoordelijkheid nemen om de emissies van de zeevaart te helpen reduceren.

Dit geldt in elk geval voor de bedrijven die zijn aangesloten bij Netherlands Maritime Technology. De Nederlandse maritiem-technologische sector is koploper op het gebied van technische innovaties en kan hiermee een goede bijdrage leveren aan de uitwerking van het akkoord. "Onze industrie is al langer bezig met de ontwikkeling van allerlei technieken en ontwerpen om de uitstoot van CO2 te beperken. Het is nu zaak dat deze technieken zo snel mogelijk worden toegepast en de verdere ontwikkeling wordt ondersteund, zodat de ambities ook daadwerkelijk worden gehaald”, zegt Roel de Graaf, managing director van NMT.

Duurzame vloot

Ook minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) is blij met het bereiken van een wereldwijd akkoord. "Het is goed voor onze maritieme sector en een winst voor het klimaat dat er nu internationale afspraken zijn voor schonere zeeschepen. Nederland heeft zich binnen de IMO voortdurend ingezet voor concrete en haalbare doelen, want het kabinet wil naast de binnenvaart en onze havens ook de zeevaart verduurzamen. We testen in Nederland al met schonere brandstoffen voor schepen en later dit jaar starten proeven met elektrisch varen. Deze nieuwe internationale afspraken zijn een steun in de rug voor scheepvaartsector die al investeert in een duurzame vloot en dienen als inspiratie voor andere landen om ook deze omslag te maken."

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland