IenW investeert in onderhoud bruggen en vaarwegen | Maritiem Nederland
Nieuws

IenW investeert in onderhoud bruggen en vaarwegen

redactie | dinsdag 21 september 2021
Waterbouw en infrastructuur

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert komend jaar 3,6 miljard euro in onderhoud, vervanging en renovatie aan wegen, vaarwegen, spoor, bruggen en het hoofdwatersysteem. Tegelijk is er extra aandacht voor veiligheid. Behalve verkeersveiligheid gaat het ook om het versterken van dijken, het afvoeren van regenwater en het vasthouden van water bij droogte.

Komend jaar kan Rijkswaterstaat 2,1 miljard euro investeren in onderhoud, vervanging en renovatie. ProRail zal tot en met 2025 jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in beheer, onderhoud en vervanging van het spoor. De Nederlandse infrastructuur staat bekend als één van de beste ter wereld. Maar het behouden van deze positie is niet vanzelfsprekend, schreef RWS onlangs op de website.

Om de infrastructuur weer helemaal op peil te brengen is nog veel meer geld nodig. Met de investeringen in de Miljoenennota voor 2022 kunnen RWS en ProRail hiermee alvast een begin maken.

Extreem weer

De overstromingen in Limburg deze zomer laat zien dat Nederland beter moet worden beschermd tegen de gevolgen van extreem weer. Het klimaatrapport van het IPCC onderstreept de noodzaak hiervan. IenW zet daarom vol in op dijkversterking en rivierverruiming. Er wordt verder onderzocht hoe Nederland kan worden voorbereid op hevige neerslag, met de aanbevelingen gaat het ministerie in 2022 aan de slag.

Extreem weer is niet alleen hevige neerslag, het is ook langdurige droogte. Via het Deltafonds steekt IenW 100 miljoen euro extra in maatregelen die de zoetwatervoorziening klimaatbestendig maken. In totaal is hiervoor nu 250 miljoen euro beschikbaar.

Walstroom

Vanuit het klimaatpakket van het kabinet komt geld beschikbaar voor het stimuleren van het gebruik van walstroom. Met walstroom kunnen aangemeerde schepen de stroomvoorziening van de kade gebruiken. Hierdoor hoeven zij hun generatoren niet te laten draaien en gebruiken ze geen vervuilende stookolie om elektriciteit op te wekken.

Partners Maritiem Nederland