Iedere overboord geslagen container is er één te veel | Maritiem Nederland
Nieuws
Iedere container die slecht vastgesjord zit en overboord slaat (zoals deze van de MSC Zoe) is er één te veel.

Iedere overboord geslagen container is er één te veelRedactie | maandag 18 mei 2020
Zeevaart

"Iedere overboord geslagen container die in de zee terecht komt is er één te veel", schrijft de KVNR in een reactie op het recente rapport 'Sjorren van containers op zeeschepen' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). "Gelukkig slaan relatief gezien weinig containers overboord (in het rapport wordt gesproken over 1.582 van de 400 miljoen per jaar vervoerde containers, ofwel 0,0004%). Vanzelfsprekend is dat geen reden om achterover te leunen. Het risico is weliswaar klein, maar de gevolgen voor het mariene milieu, het schip en de lading kunnen groot zijn."

De uitkomsten van de thema-inspectie geven, ondanks de 10 procent-daling van het aantal overtredingen ten opzichte van 2009, volgens de KVNR reden om het rapport breed onder de aandacht van rederijen te brengen. De redersvereniging heeft wel een aantal vragen en opmerkingen bij het rapport. Zo maakt ILT niet bekend welke schepen zijn geïnspecteerd. Hierdoor weet de KVNR niet of dit ook schepen betreft die door haar leden worden geëxploiteerd. De KVNR heeft de indruk dat het vooral lijkt te gaan om de grotere containerschepen. Deze voeren veelal een andere vlag dan de Nederlandse vlag.

Complex logistiek proces

Het vervoer van containers over zee is een onderdeel van een complex logistiek proces waarbij vele samenwerkingspartners zijn betrokken. Ook volgens de reders moet de veiligheid van bemanning, schip en lading en de bescherming van het mariene milieu daarbij voorop staan.

Bij het laden van containers aan boord van het schip, moeten de rederij en de bemanning van het schip veelal vertrouwen op de aangeleverde ladingpapieren en op de door de verladers opgegeven geverifieerde gewichten van de containers. Ook moet er op worden vertrouwd dat de verladers de lading in de containers daadwerkelijk conform de internationale regels hebben (vast)gezet.

De KVNR heeft zich, na problemen rondom de door de verladers opgegeven gewichten, in het verleden herhaaldelijk hard gemaakt voor een internationale verplichting tot verificatie van de opgegeven gewichten van containers door de verladers.

Daarnaast moeten de containers worden vastgezet op het schip volgens het Cargo Securing Manual (CSM) van het schip. Dit is een scheepsspecifiek handboek voor het vastzetten van containers aan boord, dat door de vlaggestaat of door het klassebureau namens de vlaggestaat is goedgekeurd en waar wettelijke eisen aan zijn gesteld. "Wanneer dit allemaal conform de regels gedaan wordt en alle partijen in de keten hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen de vele containers op een veilige manier over zee vervoerd worden", constateert de KVNR.

Beperkt tot sjorren van containers

Anders dan in een eerder onderzoek in 2009 heeft ILT deze keer niet onderzocht of de door verladers opgegeven geverifieerde gewichten overeenkomen met de werkelijkheid en de aangescherpte regels. Ook is niet gekeken naar de manier waarop de lading door de verladers in de containers wordt (vast)gezet. Het rapport beperkt zich tot het sjorren van de containers aan boord. De ILT constateert dat met name de naleving van de CSM beter moet.

De KVNR meent dat het nodig is, ondanks agendering van het onderwerp in het verleden, om dit nieuwe ILT-rapport onder de aandacht van haar leden te brengen en met hen te bespreken, in het bijzonder het niet werken volgens de CSM-regels. Dit aandachtspunt zal de KVNR ook bij internationale redersverenigingen onder de aandacht brengen.

Suggestief en subjectief beeld

Het rapport roept volgens de KVNR verschillende vragen op. "Om een goede lering uit het rapport te kunnen trekken zou het helpen om helder te hebben om welke soort containerschepen het ging en dan vooral om de grootte van de geïnspecteerde containerschepen."

Anders dan het rapport aangeeft is de controle op en het beter vastzetten van de sjorringen tijdens de vaart wél mogelijk, aldus de KVNR. Sommige rederijen hebben hier duidelijke maatschappij-instructies voor die opgevolgd moeten worden. "Het is betreurenswaardig dat ILT, als overheidsinstantie, op dit punt een suggestief en subjectief beeld heeft geschetst op basis van de observaties die hebben plaatsgevonden in een haven. De KVNR gaat hierover graag in gesprek met de ILT."

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland