Hybride voortstuwing voor kleinere schepen | Maritiem Nederland
Nieuws
Ook kleinere schepen kunnen nu met een hybride motor varen.

Hybride voortstuwing voor kleinere schepen

Mischa Brendel | maandag 20 oktober 2008

Een hybride voorstuwingssyteem voor schepen is niet nieuw. Wel nieuw is dat dit systeem nu ook rendabel wordt voor kleinere schepen. Hier zorgt Siemens Marine Solutions met zijn compacte hybride voortstuwingssysteem voor.

Hoewel grote schepen zoals cruiseschepen, offshore bevoorradingsschepen en ijsbrekers al lange tijd werken met dieselhybride voortstuwing, was dit tot nu toe bij kleinere schepen nog niet het geval. De kosten waren te hoog, de motoren wogen te veel en het was te ingewikkeld om een dergelijk systeem op kleine schepen te installeren. Siemens zegt echter een nieuwe compacte hybride motor te hebben ontwikkeld die wel op kleine schepen geïnstalleerd kan worden.

Het nieuwe compacte voortstuwingssysteem betreft een combinatie van standaard generatoren, motoren en aandrijvingen. Het grote voordeel bij deze hybride systemen zit hem in de flexibiliteit van het systeem. Dankzij een intelligente besturing schakelt de dieselhybride voortstuwing slechts zoveel dieselgeneratorsets in als nodig om in de actuele behoefte te voorzien. Hierdoor benaderen de generatorsets hun optimale rendement. Tegelijkertijd maakt de elektrische voortstuwing de optimale energieopwekking en –verdeling voor verschillende snelheden mogelijk. Vanaf nu kunnen ook kleinere schepen van deze techniek gebruik maken, waardoor hun brandstofverbruik een stuk lager komt te liggen.

De compacte hybride motor voor kleine schepen heeft een variabel vermogen tussen de 100 en 800 kW.

Partners Maritiem Nederland