Uitwerking plannen versterking Hollandse IJsseldijk | Maritiem Nederland
Nieuws
Na de verkenningsfase is het tijd voor het uitwerken van de plannen voor project KIJK.

Uitwerking plannen versterking Hollandse IJsseldijkRedactie | maandag 19 oktober 2020
Binnenvaart, Baggeren

In opdracht van aannemerscombinatie Boskalis en Van Hattum schuiven Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos aan bij het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). De dijkversterking tussen Krimpen a/d IJssel en Gouderak maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

De dijkversterking wordt uitgevoerd voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. KIJK heeft als doel om de kans op wateroverlast zo klein mogelijk te maken zodat de ruim 200.000 bewoners van het achter de dijk liggende gebied, de Krimpenerwaard, veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

In 2018 is het voorkeursalternatief voor de 10 km lange IJsseldijk vastgesteld, dat per dijkvak aangeeft op welke manier de waterkering versterkt kan worden. De komende maanden wordt dit voorkeursalternatief verder uitgewerkt. Projectleiders Mirjam Walbeek van HaskoningDHV en Patrick Mulder van Witteveen+Bos: "Omdat de dijk intensief wordt gebruikt en er ruim 700 woningen en bedrijven pal op of aan de dijk staan, is dit een uitdagende opgave. Met slimme oplossingen zorgen we ervoor dat we de dijkversterking zo goed mogelijk inpassen en de overlast tijdens de uitvoering zoveel mogelijk beperken."

Complexe opgave

Het is vrij bijzonder dat al bij het uitwerken van de plannen de kennis van de ingenieursbureaus, de aannemerscombinatie en het hoogheemraadschap wordt samengebracht. In de Krimpenerwaard gaat het om een complexe dijkversterkingsopgave, met technische en financiële uitdagingen. Door vroegtijdig alle kennis samen te brengen verwachten de samenwerkende partijen de beste oplossing te bereiken.

Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief voeren de ingenieursbureaus verschillende onderzoeken uit om ervoor te zorgen dat het ontwerp betrouwbaar, maakbaar en vergunbaar is. Naast inpassing, uitvoerbaarheid en duurzaamheidsdoelstellingen spelen ook de effecten op natuur, archeologie, bodem, cultuurhistorie en grondwater hierbij een rol. Ook gaan ze de milieueffectrapportage (MER) en het Projectbesluit Omgevingswet uitwerken. Om bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden bij het project te betrekken, wordt er een ‘corona-proof’ aanpak opgesteld.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland