Hogere omzet in 2015 voor Havenbedrijf Amsterdam | Maritiem Nederland
Nieuws
In 2015 ontvang Amsterdam de MSC Splendida, het grootste cruiseschip dat tot nu toe de Amsterdamse haven bezocht.

Hogere omzet in 2015 voor Havenbedrijf Amsterdam

Redactie | dinsdag 10 mei 2016
Havens, Havenbedrijf Amsterdam, Jaarcijfers

Havenbedrijf Amsterdam NV heeft in 2015 een omzet behaald van 147,4 miljoen euro, een stijging van 3,5 procent ten opzichte van 2014. Het nettoresultaat over 2015 bedraagt 52,6 miljoen euro. Deze en meer kerncijfers zijn te lezen in het jaarverslag dat het gemeentelijk havenbedrijf van Amsterdam op 9 mei publiceerde.

De belangrijkste inkomsten voor het havenbedrijf komen uit zee- en binnenhavengeld en verhuur van terreinen. De omzetstijging is grotendeels toe te schrijven aan de licht stijgende overslag van olieproducten en de toename van zee- en riviercruise.

Het Amsterdamse havengebied ontwikkelde zich in 2015 verder op bestaande en nieuwe markten. Zo heeft het havenbedrijf een terminal in de Coenhaven aangekocht en direct verhuurd aan Cargill als nieuwe locatie van ruim 37.000 m² voor op- en overslag van agri-producten als soja en mais. Ook vestigde een fashion-gerelateerd bedrijf zijn hoofdkantoor in de Minervahaven en verkoos de eigenaar van een 1.400 ton sterk kraanschip Amsterdam tot nieuwe thuishaven voor onderhoudswerkzaamheden.

2015 kende tevens bijzondere mijlpalen: het nautische spektakel SAIL Amsterdam en het gunnen van de bouw van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden.

 Scheepvaart in 2015

Het aantal zeeschepen dat de havenregio (Velsen, Beverwijk, Zaandam en Amsterdam) bezocht in 2015 bedroeg 7.162 tegen 7.486 in 2014. De cruisemarkt deed het goed. De Amsterdamse havenregio werd in 2015 bezocht door 182 zeecruiseschepen en 1.769 riviercruiseschepen. Dit zijn er respectievelijk 13 en 84 meer dan in 2014. De inkomsten voor stad en regio uit cruise bedraagt circa 90 miljoen euro per jaar aan onder meer overnachtingen van de gasten voor of na afloop van hun cruisetrip, horeca-uitgaven en bestedingen in de retail.

 Overslag

De overslag heeft in 2015 voor het eerst sinds jaren een daling laten zien en kwam voor alle havens in de havenregio uit op 96,5 miljoen ton (-1,3 procent ten opzichte van 2014). De overslag in de Amsterdamse haven daalde met 1,6 procent tot 78,4 miljoen ton (2014: 79,8 miljoen ton). De daling in Amsterdam is vooral veroorzaakt door een lagere overslag in droge bulk.

Conform de bestaande afspraken stelt Havenbedrijf Amsterdam aan de gemeente Amsterdam (100 procent) voor om over 2015 50 miljoen euro dividend uit te keren, net zoveel als in 2014.

Verwachtingen 2016

De voorbereidingen voor de nieuwe grote zeesluis van IJmuiden zijn in volle gang, deze zomer start de daadwerkelijke bouw. De nieuwe zeesluis geeft een belangrijke impuls aan de bereikbaarheid van de havenregio en creëert de mogelijkheden voor verdere groei. Een andere ontwikkeling die effect heeft op de financiële resultaten is dat Nederlandse havenbedrijven vanaf 1 januari 2017 vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Gevolgen hiervan worden intensief besproken met andere havenbedrijven, het ministerie en de gemeente Amsterdam. 

Partners Maritiem Nederland