Het Beste Havenidee 2014 | Maritiem Nederland
Nieuws
Foto: Roy Borghouts

Het Beste Havenidee 2014

Paul Steenhoff | maandag 1 september 2014
Havens

Om uitstoot van schadelijke stikstofoxiden tegen te gaan, zijn vijf studenten aan de haal gegaan met het idee om diesel bij lage temperatuur en druk te laten ontbranden. Daarvoor kregen zij de prijs voor het beste havenidee.

Vijf vrouwelijke marofs van de Rotterdam Mainport University zijn aan de haal gegaan met het Beste Havenidee 2014. De marofs hebben zich een jaar lang gebogen over het probleem van de vorming van de schadelijke stikstofoxiden in een HFO- en MDO-gestookte scheepsmotor. Stikstofoxiden zijn schadelijk voor de luchtwegen van mens en dier, belemmeren plantengroei en tasten ook de ozonlaag in de stratosfeer aan.

Marloes Marijnsen (22) is een van de marofs die zich over dit probleem gebogen heeft. “Hoe hoger de druk en de verbrandingstemperatuur, des te meer stikstofoxiden er ontstaan. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een methode om zowel druk als temperatuur te verlagen. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat we de uitstoot van stikstofoxiden drastisch kunnen verlagen door de compressieslag te laten vervallen. Het comprimeren van lucht zoals dat bij de compressieslag gebeurt, willen we buiten de motor laten plaatsvinden om als de zuiger bijna op het bovenste dode punt is, de lucht in de verbrandingskamer toe te laten. Buiten de motor kunnen we ervoor zorgen dat de gecomprimeerde lucht een lagere temperatuur heeft waardoor er minder stikstofoxiden gevormd worden. Het dieselmengsel ontbrandt door de lagere druk niet meer spontaan, waardoor we het moeten ontsteken met een speciale laserbougie.”

Alle vijf de marofs gaan nu eerst op stage. Na de stage wordt het idee weer opgepakt en zal er onderzocht worden hoe het in de praktijk kan worden gebracht.

Partners Maritiem Nederland