Het belang van veerdiensten | Maritiem Nederland
Nieuws

Het belang van veerdiensten

Jan Spoelstra | woensdag 7 juni 2017
Maritieme Cluster

Met een maatschappelijk en economisch belang van meer dan een half miljard euro, zijn de Nederlandse veren een onderschatte spil in onze infrastructuur.

De sector bespaart 54 miljoen reizigers in totaal bijna een half miljard omrijkilometers. Dat blijkt uit het onderzoek naar het maatschappelijk en economisch belang van veerdiensten dat het LVP (Landelijk Veren Platform) en VEEON (Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland) op 2 juni presenteerden. Het rapport werd overhandigd aan Koninklijk Nederlands Vervoer, de koepelorganisatie voor het beroepspersonenvervoer en het spoorgoederenvervoer.

Nederland telt 313 veren, die tezamen jaarlijks ruim 54 miljoen personen overzetten. Daarmee worden bijna 500 miljoen omrijkilometers bespaard. De veerdiensten vormen dus belangrijke schakels in het secundaire wegennet.

Het maatschappelijke en economische belang van de veerdiensten gaat echter verder dan alleen verkeer en vervoer. Vanuit toeristisch oogpunt gezien vormen de veren immers gewaardeerde schakels binnen de toeristisch-recreatieve infrastructuur.

Het onderzoek is een update van het onderzoek ‘Verdiensten van veerdiensten’ uit 2010. Behalve een actualisering van de belangrijkste kengetallen is er ook een doorkijk naar de toekomst gegeven, waarbij thema’s als duurzaamheid en marktontwikkeling aan de orde zijn gekomen.

Bijzonder in dit onderzoek is, dat niet alleen de zogeheten ‘utilitaire’ veerdiensten onderzocht zijn, maar dat de scope van het onderzoek is uitgebreid naar de recreatieve veerdiensten en de zoute veerdiensten. Ook is een vergelijking gemaakt met de situatie in Duitsland en België.

Resultaten onderzoek

De directe economische betekenis van alle veerdiensten in Nederland bedraagt volgens het onderzoek 99,1 miljoen euro. Gezamenlijk bieden de utilitaire veren, recreatieve veren en zoute veren werkgelegenheid aan 1.001 FTE en zijn er 842 vrijwilligers actief bij de recreatieve veren. Het maatschappelijk belang van de utilitaire veren bedraagt 427,7 miljoen euro. Dat van de recreatieve veren 45,1 miljoen euro. Het totale economisch en maatschappelijk belang van alle veerdiensten in Nederland komt daarmee uit op maar liefst 571,9 miljoen euro.

Verder bieden veren volgens het rapport goede mogelijkheden voor duurzaam vervoer over water. Doordat veren een vast kort tracé hebben, zouden ze relatief makkelijk elektrisch of via hybride aandrijving kunnen varen. Duurzame veren zouden zo een opstap kunnen zijn naar duurzame binnenvaartschepen.

Bekijk het hele rapport hier.

Partners Maritiem Nederland