Heien met water voor wind | Maritiem Nederland
Nieuws
Heien met de kracht van water

Heien met water voor wind

Paul Steenhoff | maandag 17 februari 2014
Offshore, Offshore Wind

Sinds 2010 is Fistuca BV, een spin-off van de TU Eindhoven, bezig met de ontwikkeling van BLUE Piling Technology. Vanaf 2012 wordt samen met Van Oord en TNO deze techniek verder ontwikkeld.

BLUE Piling Technology is een innovatieve techniek om grote buispalen stiller en goedkoper in de zeebodem te heien. Niet door middel van een hydraulisch heiblok, maar door de kracht van water.

“Bij BLUE Piling wordt geen hydraulisch heiblok gebruikt om te heien, maar een kolom water”, zegt Jasper Winkes, directeur van Fistuca en geestelijk vader van het idee te heien met water in plaats van met een hydraulisch heiblok. Als werktuigbouwkundige ontwikkelde hij eerst een nieuw type heiblok voor het heien op het land, maar toen de bouw instortte, richtte hij zich op de maritieme sector.

Groot voordeel van heien met water is dat het veel stiller is. Allerlei geluidsreducerende maatregelen zoals het plaatsen van wanden, zijn niet meer nodig waardoor het heien op zee goedkoper wordt. Verder zijn de gemeten versnellingen en spanningen in de buis zeer laag vergeleken met conventioneel heien waardoor mogelijkerwijs ook betonnen palen kunnen worden gebruikt als funderingspalen voor de windindustrie. Winkes: “Een betonnen paal is aanzienlijk goedkoper dan een stalen paal, daar kan de windindustrie zijn voordeel mee doen.”

Na de eerste veelbelovende testen in samenwerking met TNO en Van Oord waarbij twee palen in de bodem van de Waal werden geslagen, is Fistuca nu bezig met het opschalen van de installatie. De slagkracht van die installatie zal circa 5.000 ton bedragen. Als deze testen deze zomer goed verlopen, is de verwachting dat de techniek in de loop van 2015 op de markt wordt gebracht.

Partners Maritiem Nederland