HbR ontwikkelt multifuel bunkerstation in Dordrecht Inland Seaport | Maritiem Nederland
Nieuws
Artist impression van het multifuel bunkerstation (beeld: Havenbedrijf Rotterdam)

HbR ontwikkelt multifuel bunkerstation in Dordrecht Inland Seaport

redactie | dinsdag 17 oktober 2017
LNG, Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) wil een nieuw multifuel bunkerstation realiseren voor het tanken van LNG en andere schonere brandstoffen. Toekomstige locatie is Krabbegors/Duivelseiland op het terrein van Dordrecht Inland Seaport.

“Als beheerder van de grootste haven van Europa willen we een voortrekkersrol spelen in de Europese energietransitie. Met de vestiging van een multifuel bunkerstation stimuleren we de vervanging van stookolie door LNG als brandstof voor de scheepvaart”, zegt Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam.

Bij de ontwikkeling van het multifuel bunkerstation werkt HbR samen met PitPoint.LNG, een joint venture van PitPoint clean fuels en Primagaz Nederland. Deze joint venture richt zich op de realisatie en exploitatie van LNG-infrastructuur voor vrachtwagens en schepen.

Duivelseiland

De locatie voor dit multifuel bunkerstation is voorzien op het Duivelseiland in Dordrecht, op de splitsing van de Oude Maas, Dordtse Kil en de Beneden Merwede. Sinds 2013 is HbR verantwoordelijk voor de exploitatie van Dordrecht Inland Seaport, de meest landinwaarts gelegen zeehaven van Nederland. Het Duivelseiland ligt niet alleen in het hart van het vaargebied voor de steden Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, maar ook voor het vaarverkeer richting Duitsland. Volgens HbR is het de ideale locatie voor een dergelijk bunkerstation.

"Het realiseren van een multifuel bunkerstation maakt deel uit van onze strategie om een Europese LNG-tankinfrastructuur te ontwikkelen", zegt Jan Willem Drijver, managing director van PitPoint.LNG. Met HbR gaat hij op zoek naar potentiële afnemers, partners en leveranciers, om te kijken hoe de vraag naar schonere brandstoffen en het aanbod ervan zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd.

Centraal in het onderzoek staat dat alle brandstoffen van het multifuel bunkerstation minder vervuilende emissies moeten uitstoten dan de traditionele brandstoffen. Behalve LNG/CNG komen ook waterstof, elektriciteit en biodiesel in aanmerking, zolang deze brandstoffen bijdragen aan een schoner vervoer.

Partners Maritiem Nederland