Havens Amsterdam en Rotterdam onder één verordening | Maritiem Nederland
Nieuws
De nieuwe Havenverordening kan flexibeler inhaken op de komst van nieuwe ontwikkelingen.

Havens Amsterdam en Rotterdam onder één verordening

Redactie | maandag 6 januari 2020
Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam

Voor het eerst hebben de havens van Amsterdam en Rotterdam een gezamenlijke Havenverordening. Op 6 januari treedt de nieuwe Havenverordening voor Amsterdam/IJmond en Rotterdam/Rijnmond in werking. De gemeenteraden van Amsterdam en Rotterdam gaven groen licht voor de nieuwe verordening.

De divisies Havenmeester van Amsterdam en Rotterdam werken samen om de regels voor de zee- en binnenvaart waar mogelijk gelijk te trekken en te vereenvoudigen. De nieuwe Havenverordening is makkelijker en duidelijker voor klanten, omdat  de regels hetzelfde zijn voor een schip dat één van de havens in Amsterdam, Rotterdam, Velsen, Zaanstad, Beverwijk, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen of Schiedam aandoet.

In de loop der jaren was de Havenverordening op onderdelen steeds ingewikkelder geworden. De nieuwe Havenverordening biedt ook meer flexibiliteit, bijvoorbeeld om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals betere technieken en schonere brandstoffen.

Energieparagraaf

Met het oog op de komst van nieuwe en schone brandstoffen kent de nieuwe Havenverordening nu ook een scheepsenergieparagraaf. In de oude verordeningen zijn bunkeractiviteiten van conventionele brandstoffen en LNG apart geregeld. In de nieuwe verordening wordt het bunkeren van brandstoffen en hulpstoffen gereguleerd op drie niveaus: het verstrekken van een vergunning, het aanwijzen van locaties en het stellen van voorwaarden aan de operationele veiligheid.

De nieuwe Havenverordening past in het beleid van Amsterdam en Rotterdam om op het operationele vlak zo veel mogelijk samen te werken. Zo gebruiken ze samen HAMIS, het haveninformatiesysteem en presenteren ze binnenkort ook een gezamenlijke kledinglijn voor de operationele medewerkers.

In de praktijk

De nieuwe Havenverordening is te vinden op de websites van Port of Amsterdam en Port of Rotterdam, de betrokken gemeenten en wetten.overheid.nl. De formulieren voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen op basis van de geactualiseerde Havenverordening zijn aangepast.

 

Partners Maritiem Nederland