Havenbedrijf Rotterdam ambitieus | Maritiem Nederland
Nieuws

Havenbedrijf Rotterdam ambitieus

| donderdag 13 juli 2006

Bedrijfsplan 2006-2010 richt haar pijlen op klant en ruimte.

In het eerste meerjarenplan sinds de verzelfstandiging van het Rotterdams Havenbedrijf zijn krachtige doelstellingen opgenomen. Uitgifte van 250 hectare extra bedrijventerrein, verbetering van het rendement, vernieuwing van de verkeersbegeleiding op het water, vergroting van het marktaandeel en een grotere klanttevredenheid zijn de speerpunten in het toekomstbeleid van de haven. Naast de uitgifte van extra locaties zal het Havenbedrijf 135 hectare verhuurd terrein terugnemen, herstructureren en opnieuw uitgeven.

Om in de Europese regio martkaandeel te winnen moet de totale overslag groeien naar 397 miljoen ton in 2009 (tegen 352 miljoen ton in 2004). De organisatie streeft naar een jaarlijkse omzetgroei van 4 procent. De komende vier jaar zal 10 tot 15 procent van de banen verdwijnen, teneinde de financiële positie te verbeteren. Dit is nodig om de aanleg van de Tweede Maasvlakte te kunnen opbrengen, een goede prijs-kwaliteitverhouding te kunnen bieden en aan de dividendafspraken met de gemeente Rotterdam en het rijk te kunnen voldoen. Het Havenbedrijf heeft de ambitie om binnen vier jaar bij de top-twintig van Nederlandse werkgevers te horen.

Partners Maritiem Nederland