Haven Rotterdam wil CO2-coalitie in Noordwest-Europa | Maritiem Nederland
Nieuws
Havenbedrijf stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor reders die investeren in klimaatvriendelijke zeevaart (foto: HbR)

Haven Rotterdam wil CO2-coalitie in Noordwest-Europaredactie | donderdag 12 april 2018
Havenbedrijf Rotterdam, MET Event

Havenbedrijf Rotterdam roept het kabinet op om met landen in Noordwest-Europa een coalitie te vormen voor de invoering van een gezamenlijke hogere CO2-prijs. CEO Allard Castelein hield dit pleidooi op de Energy in Transition Summit 2018 op het RDM-terrein in Rotterdam. Het Havenbedrijf stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor reders die experimenteren met low-carbon of zero-carbon brandstoffen.

Met een aanzienlijke hogere CO2-prijs wil Castelein nieuwe investeringen in schone technologie en innovatie stimuleren. “Een prijs in de range van 50 à 70 euro per ton CO2 stimuleert bedrijven om te investeren in oplossingen die we echt nodig hebben om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.”

Omdat Nederland als doorvoerland sterk is verbonden met de omringende landen, kan alleen een Noordwest-Europese coalitie een level playing field voor de industrie waarborgen. Behalve voor zo'n coalitie pleit Castelein voor een nieuw industriebeleid. “Voor de overstap naar een nieuw energiesysteem moet je als overheid een integrale visie en bijpassend industriebeleid hebben voor de nieuwe economie, het toekomstige industrielandschap en wat voor R&D je daarvoor nodig hebt. Dus: internationaal beprijzen, nationaal stimuleren.”

Bijdrage aan klimaatakkoord

Het havenindustriegebied Rotterdam/Moerdijk staat voor de opgave om per 2030 jaarlijks 20 miljoen ton CO2 te reduceren (49 procent minder ten opzichte van 1990). Het Havenbedrijf is er van overtuigd dat dit doel kan worden gerealiseerd als bijdrage aan het nationale Klimaatakkoord.

“We zijn in deze regio op tijd begonnen”, aldus Castelein die voorzitter is van de klimaattafel voor Rotterdam/Moerdijk. “We beschikken nu over veertig projecten om de energietransitie vorm te geven. Het gaat daarbij zonder uitzondering om coalities van bedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor de opdracht om én klimaatverandering een halt toe te roepen én een vitale haven van wereldklasse te behouden.”

De weg naar 2050 met een broeikasgasreductie van 95 procent is ingrijpender. “Nu wordt vooral gekeken naar end-of-pipe oplossingen voor een optimalisatie van het bestaande energiesysteem, richting 2050 gaat het echt om een radicale verandering van het systeem”, aldus Castelein.

Zeetransport staat voor grote uitdaging

Op de Energy in Transition Summit 2018 presenteerde het Havenbedrijf ook nieuwe onderzoekscijfers. In opdracht van de haven heeft het Wuppertal Institut dit jaar gekeken naar de sector transport en logistiek. Daaruit blijkt dat met transport over zee en in het achterland met Rotterdam als eind- of vertrekpunt jaarlijks circa 25 miljoen ton CO2 is gemoeid.

Het grootste deel hiervan (21,5 miljoen ton) kan aan zeetransport worden toegeschreven. Om ook deze sector te laten voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs dient de uitstoot in 2050 met 95 procent te zijn teruggebracht. Dit kan voor het eerste deel (tot 50 procent) op basis van efficiency, maar daarna moeten andere brandstoffen worden ingezet.

Volgens het Wuppertal Institut kunnen LNG en biofuels de komende decennia helpen om de transitie vorm te geven, maar het uiteindelijke doel kan alleen worden bereikt op basis van elektrificatie, waterstof en ook de inzet van synthetische brandstoffen zoals methanol.

Het havenbedrijf biedt scheepseigenaren en charteraars die investeren in low-carbon of zero-carbon brandstoffen voor klimaatvriendelijke zeevaart een steun in de rug in de vorm van een stimuleringsregeling van 5 miljoen euro.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland