Haven Amsterdam boekt omzetgroei | Maritiem Nederland
Nieuws
Verwacht wordt dat de oevrslag van fossiele brandstoffen blijft stijgen (foto: Port of Amsterdam)

Haven Amsterdam boekt omzetgroei

redactie | donderdag 26 april 2018
Havenbedrijf Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam heeft in 2017 een omzet behaald van 150,1 miljoen euro, tegen 146,3 miljoen euro in 2016. Het bedrijfsresultaat steeg van 73,3 miljoen euro in 2016 naar 74,3 miljoen euro. 

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: "Een recordoverslag van 81,3 miljoen ton in 2017 draagt bij aan ons mooie bedrijfsresultaat van ruim 74 miljoen euro. Ook is 2017 het jaar van een aantal mooie vestigingen in onze haven zoals Bio Energy Netherlands en Chaincraft die bijdragen aan de realisering van onze strategie en Visie 2030. Daarnaast hebben we onze ambitie uitgesproken om voor te sorteren op een kolenvrije haven in 2030. Tegelijkertijd was het ook een moeilijk jaar waar onderwerpen als Haven-Stad, Sprong over het IJ, verplaatsing van de PTA veel van onze aandacht heeft gevergd. Wij zijn er van overtuigd dat de haven niet alleen van maar ook voor Amsterdam is en de stad helpt bij het verwezenlijken van de ambitie op het gebied van circulariteit en energieneutraal te zijn in de toekomst."

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 2017 zijn alle Nederlandse zeehavens verplicht vennootschapsbelasting te betalen. Het nettoresultaat is na aftrek van vennootschapsbelasting 60,9 miljoen euro. Over 2017 moet het havenbedrijf vennootschapsbelasting naar verwachting 14,2 miljoen euro betalen.

De overslag in het Noordzeekanaalgebied groeide in 2017 tot 100,8 miljoen ton, een record. De overslag in de Amsterdamse haven steeg met 2,5 procent tot 81,3 miljoen ton (2016: 79,3 miljoen ton). De stijging werd veroorzaakt in vrijwel alle ladingstromingen, de grootste stijgers waren agribulk, ertsen en meststoffen. De kolenoverslag daalde met 3,1% tot 15,8 miljoen ton.

Het aantal zeeschepen dat in 2017 de havenregio (Velsen, Beverwijk, Zaandam en Amsterdam) bezocht bedroeg 7.011 tegen 6.982 in 2016. Het aantal aanlopen in 2017 van binnenvaart was 40.012 tegen 39.205 in 2016. Amsterdam werd in 2017 door 134 zeecruiseschepen bezocht. Het aantal riviercruiseschepen dat Amsterdam aandeed was 1946.  

De verwachting is dat de op- en overslag van benzine, diesel en kerosine de komende jaren blijven stijgen. Transportbrandstoffen blijven ook door de populariteit van vliegen belangrijk voor de Amsterdamse haven. Ruimtegebrek wordt de komende jaren een belangrijk punt van aandacht. "Niet alleen de oprukkende stad wil ruimte in de haven, ook de energietransitie en de circulaire economie vragen om ruimte", aldus Overtoom.

Partners Maritiem Nederland