Handen op elkaar voor meer Noordelijke samenwerking | Maritiem Nederland
Nieuws
Theo Klimp (Wagenborg) verwoordde het gevoel van urgentie: 'Als wij niet snel gaan, dan gaat het snel om ons heen.'

Handen op elkaar voor meer Noordelijke samenwerkingKarin Broer | vrijdag 20 december 2019
Scheepsbouw

Het Noordelijke scheepsbouwcluster wil graag samenwerken, zo bleek tijdens een levendige ontbijtbijeenkomst van NMT en de Groninger Maritime Board, op 19 december in Groningen. Bij gezamenlijk optrekken, efficiënter werken, slimmer ontwerpen en meer doen met robotisering kunnen de werven de kosten met 30 procent verlagen.

Met input van ‘bijna alle’ Noordelijke werven maakte Guus van der Bles van ontwerpbureau Conoship samen met Jenny Coenen van Marstrat een inventarisatie van mogelijke kostenbesparing in de Noordelijke scheepsbouw. Als het gaat om de cascobouw, blijken er besparingen mogelijk in het hele proces: van bouwkostenbesparing in ontwerp en engineering, verbeteringen in logistiek, tot het verbeteren van bewerkingsprocessen door het toepassen van robots en informatietechnologie. Alles optellend blijken de kosten 30 procent lager te kunnen, zo liet Van der Bles in zijn bijdrage in Groningen zien.

Opvallend idee is een centrale gezamenlijke micropanelen-robotlijn. Micropanelen zijn in elkaar gelaste platen en profielen, van maximaal 12 bij 3 meter. Deze zouden per vrachtwagen kunnen worden vervoerd. Om tot zo’n micropanelen-robotlijn te komen is brede samenwerking een belangrijke voorwaarde, want voor een individuele werf is een dergelijke robotlijn een te grote investering.

Van der Bles vergelijkt een dergelijke automatiseringstap met de oprichting van Centraalstaal begin jaren zeventig. “Dat was toen een gezamenlijke investering van de werven die veel heeft gebracht, die stap kunnen we nu weer maken.”

Harry Doze van Marstrat en Groninger Maritime Board ziet dat er bij de werven interesse is, ook werven die in een eerder stadium voorzichtig waren. Doze: “Iedereen is open, en er is veel interesse. We hebben nu aangetoond dat er een significant voordeel kan worden behaald in optimalisering en samenwerking en daarmee gaan we verder.” Conoship gaat nu samen met Marstrat eerst verder een digitaal handboek kostenbesparing in ontwerp en engineering maken. Daarna staat een projectplan voor de micropanelen-robotlijn op de planning.

Uitdagende tijden

De Groningen Maritime Board werd eind 2018 opgericht om met een aantal initiatieven de concurrentiepositie van de maritieme sector te versterken. Want de omstandigheden voor werven en reders zijn uitdagend. Ook tijdens deze ontbijtsessie met 104 deelnemers kwamen diverse keren de bedreigingen vanuit de rest van de wereld – en met name China – langs.

NMT-directeur Roel de Graaf wees in zijn bijdrage op de noodzakelijke ‘niet aflatende strijd’ voor een level playing field. Egbert Vuursteen, voorzitter van de Groningen Maritime Board en CEO van Wagenborg, liet zien hoe de scheepsfinanciering is veranderd: “In nog geen 10 jaar is het beschikbare Europese bankkapitaal meer dan gehalveerd, van 370 miljard in 2010 tot 150 miljard euro in 2019.” Ondertussen groeit het belang van banken uit het Verre Oosten in scheepsfinanciering.

Vuursteen noemt ook lichtpuntjes. Zo wordt het ook voor Nederlandse reders mogelijk om in aanmerking te komen voor exportgarantie op financiering (‘domestic matching ECA’) als er bij een Nederlandse werf wordt gebouwd. En het al eerder aangekondigde NESEC-fonds, waarin een bedrag van 250 miljoen euro voor scheepsfinanciering bijeen is gebracht, zal ‘naar verwachting’ in het eerste kwartaal van 2020 operationeel zijn.

Gevoel van urgentie

Tijdens de paneldiscussie bleek dat er in de gehele keten veel wil is om samen te werken – en dat is wel eens anders geweest. Niek Koops van Marine Service Noord: “Twintig jaar geleden was ik op mijn vingers getikt als ik met een reder sprak, dat is niet meer zo. Alleen al dat we hier met elkaar in gesprek zijn is een heel goed teken.”

Met de opmerking ‘als wij niet snel gaan, dan gaat het snel om ons heen’, benadrukte Theo Klimp, vlootdirecteur van Wagenborg, het gevoel van urgentie van veel aanwezigen. Hij sprak zijn vertrouwen uit in de ontwikkelingen die nu in gang zijn gezet. “De Noord-Nederlandse scheepsbouw is steeds in staat gebleken zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dat gevoel moeten we vasthouden. Nu kunnen we weer een stap voorwaarts komen, dat gaat ons als rederijen ook helpen. We staan met de hele energietransitie voor een heel moeilijke opdracht en dat kunnen we alleen maar samendoen.”

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland