Nieuws
Het mes snijdt dubbel: naast verlaging van de uitstoot van CO2 komt de energietransitie in een versnelling (foto: HbR)

H-vision is opmaat voor grootschalige productie waterstofredactie | dinsdag 2 juli 2019
Havenbedrijf Rotterdam, MET Event

Dankzij grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof kan het havenindustriële complex in Rotterdam de CO2-emissies al vóór 2030 aanzienlijk terugdringen. Dit blijkt uit de haalbaarheidsstudie van zestien bedrijven en organisaties verenigd in het project 'H-vision'. 

H-vision richt zich in eerste instantie op het maken van waterstof op basis van aardgas en door hergebruik van raffinaderijgas. De CO2 die vrijkomt bij de productie wordt afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder Noordzee. De zo verkregen 'blauwe' waterstof dient als koolstofarme energiedrager in de industrie voor het opwekken van hoge temperaturen en voor de productie van elektriciteit.

Op den duur baant H-vision hiermee de weg voor 'groene' waterstof door gebruik te maken van elektrolyse met stroom uit duurzame bronnen als offshore windparken. Bij deze vorm van waterstofproductie komt geen CO2 vrij. Zo ver is het nog niet, want er is nog te weinig groene stroom voor om op industriële schaal groene waterstof te produceren.

Tweekantig mes

TNO nam het initiatief voor H-vision en Deltalinqs begeleidde het project. Voorzitter Steven Lak van de de Rotterdamse ondernemersvereniging ziet H-vision als een belangrijke stap voor de Maasstad en Nederland. “De industrie neemt hier het voortouw om met een praktische oplossing al op korte termijn de uitstoot van CO2 drastisch terug te brengen. De waterstofketen en de bijbehorende infrastructuur die er komen voor H-vision maakt het ook mogelijk groene waterstof makkelijker in het systeem in te passen. 

Het mes snijdt volgens Lak aan twee kanten. "H-visioen zorgt voor het snel verlagen van de CO2-uitstoot én versnelt de energietransitie als wegbereider van de toekomstige groene-waterstofeconomie."

“Waterstof is essentieel voor een CO2-neutrale energievoorziening”, zegt Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. “Zolang er onvoldoende groene waterstof is, kunnen bedrijven al met blauwe waterstof hun uitstoot verkleinen. De beschikbaarheid van blauwe waterstof in Rotterdam is dus goed voor het klimaat, en versterkt tegelijkertijd de concurrentiepositie van onze industrie.”

Investering

Met de bouw van de waterstofinstallaties met een productiecapaciteit van 700 kiloton op jaarbasis is volgens de haalbaarheidsstudie een investering van 1,3 miljard euro gemoeid. Inclusief infrastructuur en technische aanpassingen aan industriezijde komt de totale investering op naar schatting 2 miljard euro. Dit is in feite een investering in de start van de waterstofeconomie.

Volgens de studie zou de Maasvlakte een goede locatie zijn voor de waterstoffabrieken. Het projectteam gaat nu een nieuwe fase in en bereidt zich voor op gesprekken met de overheid over (aanpassing van) de regelgeving, risicoafdekking en financiële ondersteuning. Minister Wiebes van Economische Zaken ontving vandaag het rapport H-vision uit handen van Cis Marring, lid van de Raad van Bestuur van TNO.

Het idee is om in 2021 een investeringsbesluit te nemen. In dat geval zou de waterstofinstallatie in 2026 de eerste koolstofarme waterstof voor de industrie kunnen leveren.

Uitkomsten haalbaarheidsstudie

Het onderzoeksteam van H-vision heeft drie varianten (laag, referentie, hoog) doorgerekend op techniek, financiële onderbouwing en commerciële aspecten. De onderstaande uitkomsten hebben betrekking op de 'referentievariant'. 

• H-vision kan op korte termijn een forse CO2-reductie realiseren. Die loopt op van 2,2 miljoen ton in 2026 tot 4,3 miljoen ton in 2031.
• Ten opzichte van de totale CO2-uitstoot van de industrie in Rotterdam over 2018 (26,4 miljoen ton) leidt gebruik van blauwe waterstof als energiedrager in de industrie tot een emissiereductie van 16 procent.
• De prijs per vermeden ton CO2 bedraagt in de referentievariant 86 tot 146 euro (exclusief ETS-credits), afhankelijk van de economische scenario’s.
• De te bouwen H-vision waterstofinstallaties krijgen een productiecapaciteit van ruim 700 kiloton op jaarbasis ofwel circa 3200 MW. Hiermee kan de industrie in Rotterdam 20 procent van de benodigde warmte en stroom op basis van blauwe waterstof produceren.
• Omdat de CO2 wordt afgevangen vóórdat verbranding plaatsvindt, heeft de industrie een grote mate van flexibiliteit. De waterstof kan grootschalig worden ingezet als grondstof of brandstof in de industrie, maar ook als energiedrager voor elektriciteitsproductie.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland