Groen licht nieuwbouw Maritieme Academie Harlingen | Maritiem Nederland
Nieuws

Groen licht nieuwbouw Maritieme Academie Harlingen

redactie | dinsdag 31 augustus 2021
Arbeidsmarkt

Het College van B&W van Harlingen geeft groen licht voor het stedenbouwkundig plan voor het nieuwe onderkomen van de Maritieme Academie Harlingen. Het nieuwe pand wordt vanaf volgend jaar op het parkeerterrein naast de school aan de Almenumerweg in Harlingen gebouwd. Aan het begin van het schooljaar 2023-2024 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen.

Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie Harlingen, is ontzettend blij met het groene licht voor de nieuwbouw. "De huidige huisvesting, die deels is gevestigd in het monumentale pand aan de Stationsweg, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het brengt te veel onderhouds- en stookkosten met zich mee. Met de nieuwbouw zijn we voorbereid op de toekomst. Het gebouw is een stuk duurzamer en wordt echt een aangename woonruimte voor onze leerlingen."

In het nieuwe gebouw, waarvan het schetsontwerp is ontworpen door Penta Architecten, komt onder meer een restaurant met koffiecorner, een grote centrale ruimte gelegen aan het water en slaapkamers voor 150 leerlingen.

Interne leerlingen

Het grootste deel van de leerlingen VMBO Maritiem en Techniek van de Maritieme Academie Harlingen en een deel van de leerlingen van Nova College Scheepvaart woont tijdens de schoolweken intern in de huisvesting. Mintjes: "Onze leerlingen komen uit heel Nederland. Niet iedereen kan iedere dag op en neer reizen naar school. Bovendien is het voor de leerlingen met de uitstroomrichting Rijn-, binnen- en kustvaart vanaf het derde jaar verplicht om op de huisvesting te verblijven. Zo  bereiden we ze zo goed mogelijk voor op het leven op een schip."

Bij de voorbereiding van de nieuwe huisvesting van de Maritieme Academie Harlingen zijn naast Penta Architechten ook de afdeling huisvesting van Dunamare, RHO, Lindhorst, Noorman Advies, Meijer & Joustra en KBS betrokken.

Partners Maritiem Nederland