Goederenoverslag zeevaart daalt in coronajaar 2020 | Maritiem Nederland
Nieuws

Goederenoverslag zeevaart daalt in coronajaar 2020

redactie | maandag 28 juni 2021
Zeevaart, Havens

De aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens daalde in 2020 met 8,2 procent tot 558 miljoen ton. Dit was de grootste daling sinds de economische crisis van 2009. Vooral de aanvoer van droge en natte bulkgoederen is flink gekrompen, met name door de coronacrisis. De overslag van goederen in containers nam juist toe met 0,4 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De overslag van de geloste goederen, 65,5 procent van de totale overslag, was in 2020 11,2 procent lager dan het voorgaande jaar. De afvoer van goederen via de zee naar het buitenland daalde in gewicht met 1,9 procent. Bij de aanvoer was de afname van droge bulkgoederen met 19,9 procent het grootst. Er werd vooral minder steenkool (-34,7 procent) en ertsen (-22,1 procent) aangevoerd, vooral veroorzaakt door de sterk afgenomen staalproductie in Duitsland.

De afname van de aanvoer van natte bulkgoederen werd vooral veroorzaakt door de afname in olieproducten en ruwe olie, waarvan uitgedrukt in gewicht 14,7 resp. 8,4 procent minder werd aangevoerd dan een jaar eerder. Dit komt onder andere door een afname van de overslag van stookolie, gasolie en diesel. Minder vliegen en minder personenvervoer tijdens de coronacrisis spelen hierbij een rol.

Minder kolen uit Rusland en VS

Van alle goederen die gelost werden in de Nederlandse zeehavens kwam 16,5 procent uit Rusland. In 2020 daalde het volume van de overslag uit Rusland met 13,1 procent. Dit kwam vooral doordat de aanvoer van kolen vanuit dit land met 23,3 procent afnam. Vanuit de VS werd 38,0 procent minder kolen aangevoerd. De daling van de hoeveelheid geloste ertsen (-22,1 procent) kwam voor een groot deel voor rekening van Brazilië. Hier zakte het volume in met 6 miljoen ton (-41,6 procent), terwijl de totale daling in de aanvoer van ertsen 7,5 miljoen ton bedraagt.

Van de overige landen in de top tien van overgeslagen goederen, nam alleen de aanvoer uit het Verenigd Koninkrijk toe (2,6 procent) vergeleken met 2019. Dit komt door een stijging van de aanvoer van ruwe olie met 16,0 procent.

Gewicht containers stijgt

Terwijl de bulkgoederen een forse daling noteerden, steeg de containeroverslag. In 2020 bedroegen de totale aan- en afgevoerde goederen in containers 134 miljoen ton, 0,4 procent meer dan in 2019. De afvoer van goederen in containers steeg met 1,5 procent, terwijl de aanvoer licht daalde. De ontwikkeling in de aan- en afvoer in het eerste half jaar van 2020 waren vrijwel gelijk aan elkaar, -1,1 om -1,5 procent. In de tweede helft van 2020 was er een duidelijk verschil; het gewicht van geloste goederen in containers was vrijwel hetzelfde als een jaar eerder, het gewicht geladen containergoederen was 4,0 procent hoger.

Bijna 98 procent van de containers in Nederland wordt gelost en geladen in de haven van Rotterdam. Met ruim 14,3 miljoen TEU is Rotterdam de grootste containerhaven van Europa, gevolgd door Antwerpen en Hamburg met 12,0 resp. 8,5 miljoen TEU. Het aantal containers in Rotterdam daalde in 2020 met 3,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de haven van Hamburg daalde het met 7,9 procent nog sterker, terwijl Antwerpen een kleine plus noteerde (1,4 procent).

Partners Maritiem Nederland