Gewicht en afmetingen containervloot in database | Maritiem Nederland
Nieuws
Database helpt om het gewicht van de container geverifieerd te krijgen (foto: Wikimedia)

Gewicht en afmetingen containervloot in database

Janny Kok | vrijdag 29 juni 2018
Toeleveranciers, Havens

Haven start-up ContainerWeight en ECT hebben een database ontwikkeld waarin informatie is opgeslagen over het gewicht en de afmetingen van 99 procent van de wereldwijde containervloot.

De gegevens voldoen aan de SOLAS-regelgeving van het IMO. De tests blijken dusdanig vertrouwenwekkend dat ContainerWeight de database binnenkort in gebruik zal stellen. Dat is wel nodig ook, gezien de moeite die verladers volgens de SOLAS-verplichting moeten doen om het gewicht van de container waarin hun lading zal gaan, geverifieerd te krijgen. Tot dusver wordt het gewicht van een beladen container geverifieerd op een gecertificeerde en gekalibreerde weegbrug. De verlader kan het containergewicht ook aantonen door een gecertificeerde calculatieprocedure te doorlopen en de gegevens daarvan te overleggen.

ContainerWeight heeft software ontwikkeld om miljoenen foto’s van containers op basis van hun prefix  te analyseren. In eerste instantie ging het om containers die worden behandeld in de terminal van ECT Hutchison. Aan de hand van de gegevens op de containerdeur werd de database ontwikkeld. ContainerWeight partner Jasper Nagtegaal en zijn drie overige aandeelhouders hebben zich al doende verzekerd van de data die ECT verstrekt over containergewicht en de diverse afmetingen van 20, 40 en 45 voeters

Minder dan gedacht

Het verder ontwikkelen van de ContainerWeight database  is op zich al een gigantische klus. Nagtegaal: “Schattingen van de omvang van de wereldwijde containervloot lopen uiteen van 40 tot 50 miljoen containers. Wij hebben min of meer met zekerheid weten vast te stellen dat het in werkelijkheid om 2,5 miljoen containers gaat.”

Hij voegt daaraan toe dat gegevens over gewicht en afmeting altijd betrouwbaar moeten zijn. In de praktijk komt het voor dat een container op de terminal wordt geweigerd omdat gegevens niet blijken te kloppen. Nagtegaal: “Wij willen problemen met gegevensverstrekking over containers positief benaderen. De insteek is ‘laat ons helpen’. Dat draagt eraan bij het proces in de hele logistieke keten goed te laten verlopen.”

Partners Maritiem Nederland