Frankrijk wil maritiem cluster Nederlandse stijl | Maritiem Nederland
Nieuws

Frankrijk wil maritiem cluster Nederlandse stijl

Bart Stam | woensdag 12 juli 2006

Met Nederland als voorbeeld is ook Frankrijk bezig een eigen maritiem cluster op te zetten. Philippe Perennez, directeur-generaal van het Cluster Maritime Français, was in maart vier dagen te gast bij Stichting Nederland Maritiem Land.

“Het was een nuttig bezoek,” zegt Philippe Perennez (39) aan het eind van zijn vierdaags bezoek aan Nederland. Maar aan zijn ogen is te zien dat het ook een vermoeiende trip was, met veel activiteiten in amper vier dagen. De Fransman, sinds november 2005 directeur van CMF (Cluster Maritime Français), was hier op uitnodiging van NML-directeur Henk Janssens. Doel was om de Nederlandse sector beter te leren kennen en waardevolle ideeën op te doen voor het thuisfront. Want Frankrijk is op maritiem gebied lang niet zo goed georganiseerd als Nederland. Perennez bezocht onder meer een offshorecongres in Rotterdam, scheepswerf De Schelde (Damen Shipyards) in Vlissingen, de Deltawerken (met name de Oosterscheldam en Neeltje Jans), de Maersk Container Terminal, Havenbedrijf Rotterdam, het Scheepvaart en Transport College (STC) en het educatief informatiecentrum Rozenburg. De laatste dag was voor bezoeken aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de haven van Amsterdam.

Perennez is vol lof over het Nederlandse maritieme cluster. “Het is een goed georganiseerd netwerk. Elf verschillende sectoren die samen een hecht team vormen.” Zoiets wil de Fransman ook in eigen land bereiken met het Cluster Maritime Français. Een zusterorganisatie van NML, met als belangrijk verschil dat alleen bedrijven en handelsorganisaties lid zijn. De enige uitzondering is de Franse marine. Perennez: “Dat is ook het onderscheid met Institut Français de la Mer (IFM), dat veel breder van opzet is en waarbij ook ministeries en onderzoeksinstituten zijn aangesloten. Overigens hebben we hele goede contacten met IFM, ze hebben ons enorm geholpen met de oprichting in 2004. IFM-topman Francis Vallat zit ook bij ons in de bestuursraad.’

 

Met de rug naar zee

“Frankrijk heeft toonaangevende bedrijven en een hele grote maritieme sector, alleen weet niemand dat,” constateert de CMF-directeur tot zijn spijt. “Dat heeft ermee te maken dat grote staatsmannen als Napoleon of Charles de Gaulle geen maritieme opleiding of belangstelling hadden. Frankrijk staat als het ware met zijn rug naar de zee.” Perennez laat recente cijfers zien, waaruit blijkt dat het maritieme cluster goed is voor een productiewaarde van 35 miljard euro, 1,5 tot 2,5 procent van het Bruto Nationaal Product. Er werken 315.000 mensen in deze bedrijfstak. Als ook de indirecte werkgelegenheid wordt meegerekend, gaat het om 500.000 werknemers en een BNP-aandeel van 5 à 6,5 procent. Het Franse cluster bestaat uit tien sectoren, waarvan zeevaart, marine, havens, scheepsbouw (inclusief toeleverende industrie), offshore, pleziervaart en visserij de grootste zijn. Belangrijke bedrijven zijn Technip, Bourbon en BRS (Barry Rogliano Salles).

Tot dusver werkten de verschillende branches langs elkaar heen en was er nauwelijks sprake van een maritiem ‘saamhorigheidsgevoel’. Aan die situatie moet volgens de nieuwe directeur snel een eind komen, bijvoorbeeld door de onderlinge communicatie te verbeteren. Hierdoor is het mogelijk als eenheid naar buiten te treden, ook binnen de Europese Unie. Verder moet de CMF een lobbyorganisatie richting politici en beleidsmakers worden, in de goede zin van het woord. Perennez: “Dat betekent aandacht vragen voor deze belangrijke sector en wijzen op het grote technologische en economische potentieel.”

Sinds de oprichting in 2004 zijn volgens de directeur-generaal, die voorheen aan het hoofd stond van een groot consultancybureau, al honderd bedrijven en brancheverenigingen toegetreden als lid van de CMF, waarvan 25 tot 30 als donauteur. In ruil hiervoor krijgen deze ‘bienfaiteurs’ stemrecht in de raad van bestuur en hebben ze invloed op het actieplan dat in juni wordt vastgesteld. Perennez: “Dat actieplan bepaalt onze strategie voor de komende jaren. Daarnaast is het bureau waarvan ik directeur ben, druk bezig met een sterkte-zwakteanalyse (SWOT) van de sector en analyses van exportmogelijkheden en werkgelegenheid. Frankrijk heeft op maritiem gebied een enorm potentieel, en dat moeten we benutten.”

 

http://nidra.free.fr

Partners Maritiem Nederland