Europese maritieme toezichthouders moeten gegevens gaan uitwisselen | Maritiem Nederland
Nieuws

Europese maritieme toezichthouders moeten gegevens gaan uitwisselen

Antoon Oosting | zaterdag 20 november 2010

Om het toezicht op de Europese zeeën te verbeteren, moet er één gemeenschappelijk informatiesysteem voor uitwisseling van toezichtgegevens komen, het zogeheten Common Information Sharing Environment, kortweg CISE.

Europees Commissaris voor maritieme zaken en visserij Maria Damanaki heeft hiervoor een stappenplan bekendgemaakt. Hierin beschrijft de commissie hoe de autoriteiten van de lidstaten beter kunnen samenwerken bij de uitwisseling van de maritieme toezichtgegevens van instanties zoals kustwacht, verkeerscontrole, milieutoezicht, verontreinigingpreventie, visserij, grenscontrole, belasting- en rechtshandhavinginstanties en de marines. “De integratie van het maritiem toezicht zal ons het juiste hulpmiddel geven om onze maritieme belangen te verdedigen tegen allerlei bedreigingen, efficiënter te reageren op realtime-gebeurtenissen op zee zoals ongevallen en olielekken en onze capaciteiten op het gebied van preventie en optreden te verbeteren”, aldus Damanaki.
Tot nog toe hebben de diverse toezichtautoriteiten in Europa onvoldoende toegang tot elkaars informatie. Het integreren van het maritieme toezicht biedt volgens de commissie daarom grote voordelen voor de hele EU. Onderzoeks- en reddingsdiensten zullen sneller over betere informatie beschikken wanneer mensen op zee in levensgevaar zijn. De kustwacht, de politie en de marine kunnen informatie delen om allerlei onwettige activiteiten op zee te voorkomen en te bestrijden of om handelsschepen en vissersboten te beschermen tegen aanvallen en andere bedreigingen op zee.

Partners Maritiem Nederland