Eerste voorstellen Maritiem Masterplan de deur uit | Maritiem Nederland
Nieuws

Eerste voorstellen Maritiem Masterplan de deur uit

redactie | woensdag 18 augustus 2021
Maritieme Cluster

Deze week heeft de maritieme sector concrete voorstellen ingediend voor de R&D-regeling van 150 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze regeling is bedoeld voor innovatieve projecten in de sectoren maritiem, automotive en luchtvaart en is gericht op verduurzaming en digitalisering. De ingediende plannen lopen uiteen van waterstof en methanol als scheepsbrandstof tot autonoom varen en van de afvang van CO2 tot varen met windondersteuning.

In de afgelopen maanden heeft de sector alle groene voornemens in kaart gebracht en vertaald naar concrete plannen als uitwerking van het ambitieuze R&D-programma van het Maritiem Masterplan. De subsidieregeling van de overheid is noodzakelijk om de plannen ook te kunnen realiseren. Het betreft immers nieuwe technieken, die dankzij cofinanciering kunnen worden ontwikkeld. Verschillende consortia hebben voorstellen uitgewerkt en ingediend bij het ministerie van EZK. Deze consortia bestaan uit zowel grote bedrijven als MKB’ers en start-ups. Om tot het beste resultaat te komen werken maritieme bedrijven hierbij samen met bedrijven van buiten de sector.

“Het is indrukwekkend om de samenwerking en het innovatievermogen van de sector te zien in de totstandkoming van de projectvoorstellen. Dat is nodig om gezamenlijk het Maritiem Masterplan te realiseren. Hiermee geven wij als sector een duidelijk signaal dat wij de kansen en uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt, kunnen en willen aangaan”, zegt Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land.

Systeemverandering

Het Maritiem Masterplan toont de ambitie van de Nederlandse maritieme sector voor een systeemverandering naar een emissieloze en digitale sector. Onderdelen van het plan zijn – naast de R&D-agenda – het launching customership van de Koninklijke Marine en de Rijksrederij, de ontwikkeling en bouw van dertig emissieloze schepen, slimme en schone productie van deze schepen en aansluiting van human capital.

Uitvoering van het plan levert breed beschikbare kennis en ervaring op van en met nieuwe technologieën. Daarmee versterken we het concurrentievermogen van de sector en ons land en leveren we een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.

Kijk voor meer informatie op de masterplan pagina op de website van Nederland Maritiem Land.

Partners Maritiem Nederland