Eerste ‘significante’ stap naar beperking CO2-uitstoot zeescheepvaart | Maritiem Nederland
Nieuws

Eerste ‘significante’ stap naar beperking CO2-uitstoot zeescheepvaart

Antoon Oosting | dinsdag 26 april 2016
Zeevaart

In een eerste aanzet tot beperking van de uitstoot van het broeikasgas CO2 door de zeescheepvaart moeten alle schepen boven de 5000 gt (gross tonnage) per 1 januari 2018 hun brandstofverbruik gaan registreren. Op die manier moet duidelijk worden welke schepen de meeste brandstof verbruiken en dus ook de meeste CO2 uitstoten.

De milieucommissie (MEPC) van de VN-organisatie voor de wereldscheepvaart, de IMO (International Maritime Organisation), heeft op haar jaarlijkse vergadering (18-22 april) in Londen besloten tot invoering van dit verplichte registratiesysteem. Op een volgende vergadering in oktober moeten de details voor het systeem worden vastgesteld.

Europese reders verwelkomen de ‘significante’ voortgang die er nu is gemaakt met de bijdrage van de wereldscheepvaart aan de strijd tegen de klimaatverandering. “Het is heel erg goed dat er nu in IMO-verband afspraken zijn gemaakt. Het feit dat het nu wereldwijd wordt geregeld, betekent een enorme stap vooruit”, aldus voorzitter Tineke Netelenbos van de Nederlandse redersvereniging KVNR.

De internationale scheepvaart stond de afgelopen tijd onder zware druk om ook een bijdrage te leveren aan de beperking van de uitstoot van het broeikasgas CO2 en daarmee de strijd tegen de klimaatverandering. Het besluit op de klimaatconferentie COP21 in Parijs om de zeescheepvaart en het luchtverkeer buiten de afspraken van het klimaatakkoord te laten, stuitte op veel onbegrip bij de internationale milieubeweging.

En het gevaar was groot dat landen op eigen houtje beperkingen aan de CO2-uitstoot van zeeschepen zouden gaan stellen. De Europese reders hadden zo al heel veel moeite met de regeling voor Monitoring, Reporting and Verification (MRV) die de Europese Commissie en het Europees Parlement 1 juni vorig jaar hadden afgekondigd en die per 2018 van kracht zou worden.

Maar volgens Netelenbos heeft de Europese Commissie beloofd het eigen MRV-systeem voor de uitstoot van CO2 in te trekken zodra de IMO zelf met een systeem zou komen. “Ik hoop wel dat ze zich nu aan die afspraak houden”, aldus de KVNR-voorzitter. De invoering van een registratiesysteem is volgens Netelenbos niet alleen een eerste stap tot het terugdringen van de CO2-uitstoot. Maar ook tot het weerleggen van het beeld als zou de scheepvaart niet mee willen doen aan de strijd tegen de klimaatverandering.

De volgende stap moet wat betreft de reders leiden tot afspraken over de daadwerkelijke beperking en het terugdringen van het brandstofverbruik. De KVNR ziet dat het liefst gebeuren in de vorm van een heffing op het brandstofverbruik. Uit de opbrengsten zouden arme(re) landen een bijdrage kunnen krijgen in het moderniseren van hun verouderde en vervuilende vloot. Daarnaast zou het onderzoek naar brandstofzuinigere schepen moeten worden gestimuleerd. 

Partners Maritiem Nederland