Eerste schip met IMO Polar Code | Maritiem Nederland
Nieuws
De 'Magne Viking' van Viking Supply Ships.

Eerste schip met IMO Polar Code

Jan Spoelstra | maandag 22 februari 2016
Zeevaart, Offshore

Half februari ontving het eerste schip de Polar Code certificering van de IMO. Het betreft de onder Deense vlag varende en door DNV GL gecertificeerde zeesleper 'Magne Viking'.

De anchor handling tug supplier (AHTS) 'Magne Viking' (76 x 22 m) van het Deense Viking Supply Ships onderging een uitgebreid onderzoek van klassebureau DNV GL. Samen met de Danish Maritime Authority is besloten om de in 2011 gebouwde zeesleper met een trekkracht van 251 ton het Polar Code certificaat te verlenen.

Het door de Spaanse Astilleros Zamakona werf gebouwde schip bezat al de hoogst mogelijke ijsklasse (1A) en het schip voldeed volgens Viking Supply Ships voor de ombouw al aan de meeste eisen die de IMO Polar Code stelt. De reder heeft veel ervaring in offshore werkzaamheden in arctische omstandigheden.

Vanaf 1 januari 2017 is de IMO Polar Code certificering verplicht voor schepen in arctische en antarctische wateren. Met het smelten van het poolijs en het toenemende scheepvaartverkeer rond vooral de Noordpool zag de IMO de noodzaak om de Polar Code in het leven te roepen. In 2014 werd daartoe besloten.

Bij het varen rond de twee polen spelen specifieke risico's voor de bemanning en het milieu een rol. Via richtlijnen op het gebied van scheepsbouw en -ontwerp, opleiding en training van bemanningsleden, Search and Rescue operaties in geval van calamiteiten en het kiezen van een veilige route moet de impact op het milieu minimaal zijn en de bemanning veilig.

De verwachting is dat meer schepen dit jaar een survey laten uitvoeren om te voldoen aan de IMO Polar Code.

Partners Maritiem Nederland