Eerste pakketlevering per drone in Rotterdamse haven | Maritiem Nederland
Nieuws
De drone leverde een printplaat af op het helikopterdek van de Pioneering Spirit.

Eerste pakketlevering per drone in Rotterdamse haven

Lennart Kik | maandag 25 mei 2020
Offshore, Havenbedrijf Rotterdam, Grootste schepen

Voor de eerste keer heeft een drone een pakket afgeleverd op een schip in een Nederlandse haven. De Pioneering Spirit van Allseas, dat in de Alexiahaven ligt ter voorbereiding van nieuwe offshore-activiteiten, kreeg de primeur. De drone delivery gebeurde nu nog met waarnemers, maar in de toekomst geheel buiten het zicht van de piloot.

De pilot is opgezet door Dutch Drone Delta, Allseas en het Havenbedrijf Rotterdam en heeft als doel te kijken of en hoe een drone delivery een bijdrage kan leveren aan efficiënter transport in de Rotterdamse haven. Onder het motto ‘Rotterdam the safest port to fly’ wordt het luchtruim boven de haven veilig ingericht, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van nieuwe technologie die de haven veiliger, slimmer en sneller maakt.

De nieuwe Europese regelgeving op het gebied van transport en vervoer maakt de weg vrij voor nieuwe toepassingen, waaronder uiteindelijk zelfs autonoom onbemand vracht- en personenvervoer. Stapsgewijs zullen het luchtruim en de dronetechnologie hiervoor gereed gemaakt worden. De Rotterdamse testvlucht is hierbij een belangrijke eerste stap, omdat een echt pakket is afgeleverd en de drone hiervoor een grote afstand heeft afgelegd.

Safest port to fly

"Onder het motto ‘Rotterdam, the safest port to fly’ willen we het luchtruim veilig inrichten. De resultaten van deze pilot helpen ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om wet- en regelgeving hierover goed in te richten, zodat het Rotterdamse havenbedrijfsleven optimaal gebruik kan maken van deze nieuwe ontwikkelingen’’, zegt Ingrid Römers, adviseur Havenbedrijf Rotterdam.

Stephan van Vuren, initiatiefnemer Dutch Drone Delta: “De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos. Denk aan de inzet van drones bij incidentenpreventie en -bestrijding, waterverontreinigingen, brandbestrijding, toezicht op havenoperaties en op schades. Maar denk ook aan inspecties van installaties en bruggen, aanleg en onderhoud van infrastructuur, leveringen aan schepen en boorplatforms, tot snel medisch transport van bloed en organen. En op termijn zelfs zwaar transport en vervoer van mensen."

Offshore-toepassingen

Jeroen Hagelstein, manager PR van Allseas, ziet ook mogelijkheden voor drone delivery in de offshore-industrie: “Als technisch offshorebedrijf verleggen wij continu de bestaande grenzen van techniek. De Pioneering Spirit (het grootste schip ter wereld, red,) is daar het meest sprekende voorbeeld van. Met deze pilot willen we testen of drones een geschikt middel zijn voor het snel en efficiënt aan boord krijgen van materialen. Helikopters zijn bijvoorbeeld niet altijd en overal beschikbaar. Drone delivery kan van meerwaarde zijn als wij aan boord snel onderdelen nodig hebben die we niet zelf kunnen repareren, zoals printplaten en chips.”

Partners Maritiem Nederland