Duurzamere havens | Maritiem Nederland
Nieuws

Duurzamere havens

Mischa Brendel | maandag 24 november 2008

In de Beleidsbrief Duurzame Zeehavens hebben minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat samen met havenbeheerders en bedrijfsleven acties opgesteld om zeehavens duurzamer te maken.

Dit is in overeenstemming met de wens van het kabinet om milieu, natuur en gezondheid in en om zeehavens erop vooruit te laten gaan, terwijl de capaciteit wel toeneemt. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat trekt daarom vijf miljoen euro uit voor een innovatieprogramma voor duurzame zeehavens. Het innovatieprogramma moet leiden tot de verduurzaming van de havens, waarbij vooral aandacht besteed wordt aan geluid, emissies, ruimtegebrek en waterkwaliteit.

Zo zouden havens kosteloos zwerfafval in kunnen laten nemen en verwerken. Hierdoor zou het aantal schepen dat afval overboord gooit dalen, terwijl de havens energie kunnen opwekken uit het afval. Dit gebeurt momenteel al in de Amsterdamse haven.

Ook moeten de zeehavens meer gaan samenwerken, waardoor ruimte van en infrastructuur van en naar de havens beter kan worden benut.

Schonere lucht kan worden verkregen door lijsten bij te houden van schone schepen. De havenbeheerders kunnen deze schone schepen vervolgens financiële prikkels bieden.

Het Rijk en de havens hebben de ambitie geformuleerd dat de Nederlandse zeehavens wereldwijd tot de top behoren in de kwaliteit van hun dienstverlening. Duurzame havenontwikkeling is daarbij een voorwaarde.

Partners Maritiem Nederland