Duurzaam inkopen overheid vermindert CO2-uitstoot sterk | Maritiem Nederland
Nieuws
Duurzaam inkopen overheid vermindert CO2-uitstoot sterk

Duurzaam inkopen overheid vermindert CO2-uitstoot sterk

Mischa Brendel | maandag 20 april 2009

Duurzaam inkopen door de overheid – Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen – kan een CO2-reductie van drie megaton opleveren.

Deze reductie kan door stimulering van de verduurzaming van de private inkopen zelfs oplopen tot 15 megaton – 25 procent van de nationale CO2–reductiedoelstelling van 2020. Dit concludeert advies- en ingenieursbureau DHV, dat in opdracht van het ministerie van VROM de effecten van duurzaam inkopen heeft onderzocht.

Ook de energiebesparing die kan worden gerealiseerd door verduurzaamde inkoop van de overheid is omvangrijk:5,7 petajoule. Dat is een besparing van circa 20 procent op de totale eigen energie-inkoop van de overheid.

De directe invloed van de overheid op de toename in het gebruik van duurzame energie is veel kleiner. Als de overheid volledig overstapt op groene elektriciteit dan wordt er een bijdrage van 1,8 procent geleverd aan de doelstelling om in 2020 een aandeel van 20 procent duurzame energie te hebben in Nederland.

De grootste bijdrage aan de klimaat- energie- en luchtkwaliteitsdoelstellingen wordt bepaald door een beperkt deel van de criteria: vooral de inkoop van elektriciteit en gas, nieuwbouw, en renovatie van kantoorgebouwen, energiebesparing in GWW-installaties, en diverse transport- en vervoerscriteria hebben een grote invloed.

Ook bij private instellingen neemt de interesse voor duurzaam inkopen toe. Op markten waarin de overheid de belangrijkste opdrachtgever is, zoals de grond-, weg- en waterbouw, heeft de overheid bovendien grote mogelijkheden om de markt te beïnvloeden.

Minister Cramer heeft het rapport op 17 april naar de Tweede Kamer gestuurd.


Bronnen: Ministerie van VROM, DHV onderzoeksrapport ‘De impact van duurzaam inkopen - Verkenning van de effecten op markt en milieu’

Partners Maritiem Nederland