DelfSail 2021 maakt plaats voor DelfSail 2024 | Maritiem Nederland
Nieuws
In 2021 zou onder meer 'Etoile du Roy' te zien zijn, bekend van de film over het leven van Michiel de Ruyter.

DelfSail 2021 maakt plaats voor DelfSail 2024

redactie | vrijdag 26 februari 2021
Jachtbouw & Watersport, Havens

Het was al bekend dat DelfSail 2021 geen doorgang kan vinden. Het bestuur van de Stichting DelfSail heeft verschillende opties overwogen. Uiteindelijk bleek uitstel tot juni 2024 de meest geschikte optie. 

De beslissing om DelfSail 2021 uit te stellen werd gevolgd door een onderzoek naar het meest geschikte jaar voor de herkansing. Door de geplande grootscheepse herinrichting van het centrum in Delfzijl in 2022 en daarnaast ook Sail Harlingen in datzelfde jaar, viel 2022 af. Met Sail Den Helder in juni 2023 bleek ook dat jaar geen optie. Maar binnen de internationale kalender voor Sailmanifestaties liggen voor het jaar 2024 alle kansen open.

Sinds de eerste editie van DelfSail in 1986 werkt de stichting Delfsail samen met de Engelse organisatie Sail Training International (STI), die in de jaren vijftig het initiatief nam van de allereerste Tall Ships Races ooit. Hetzelfde geldt voor haar dochter Sail Training Association Netherlands (STAN). In 2024 zal de Tall Ships Race opnieuw in het Baltisch gebied plaatsvinden, net zoals nu voor 2021 was bedoeld. In de komende tijd zal het bestuur van de stichting onderzoeken op welke wijze DelfSail kan participeren aan deze Race n het jaar 2024. Een eventuele samenwerking zou veel kansen bieden op een mooie en grote vloot met interessante Tall Ships.

Ook nieuwe kansen

Het bestuur van de stichting gaat de komende jaren niet op z'n handen zitten. "De langere voorbereidingstijd tussen nu en 2024 biedt ook veel nieuwe kansen, zowel voor sponsoren, voor de werving van schepen als voor de feitelijke invulling van het evenement", zegt voorzitter Jan Koolhof van stichting DelfSail.

Partners Maritiem Nederland