De Rotterdamse haven als boiler voor Zuid-Holland | Maritiem Nederland
Nieuws

De Rotterdamse haven als boiler voor Zuid-HollandPeter Paul van Voorst | woensdag 29 maart 2017
Havenbedrijf Rotterdam

De helft van het jaarlijkse overslagvolume in de Rotterdamse haven heeft direct te maken met fossiele brandstoffen. Toch wil haven CEO Allard Castelein koploper worden in de energietransitie. Jongerenambassadeur (YMR) Peter Paul van Voorst van Stichting Nederland Maritiem Land bezocht het congres ‘Energy in Transition’ en signaleerde concrete stappen van de grootste haven van Europa.

Om te weten te komen hoe de Rotterdamse industrie kan voldoen aan klimaatakkoord Parijs, heeft het Duitse Wuppertal Institut inzichtelijk gemaakt langs welke transitiepaden de Rotterdamse industrie haar CO2-uitstoot drastisch kan reduceren en tegelijkertijd de producten kan blijven maken waar de samenleving naar vraagt, zoals brandstoffen en chemische producten. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat CO2-reductie tot wel 98 procent haalbaar lijkt door gebruik te maken van een reeks verschillende technieken. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam dat de ambitie heeft het havengebied tot koploper in de energietransitie te maken.

Een grote groep vertegenwoordigers van de Rotterdamse industrie verzamelt zich op het ss ‘Rotterdam’ om de te volgen strategie te onderstrepen en te initiëren. Onder deze groep bevindt zich een heel aantal vertegenwoordigers van de vijf bedrijven die samen de Warmtealliantie Zuid-Holland vormen. Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, provincie Zuid-Holland, Eneco en Warmtebedrijf Rotterdam hebben een intentieverklaring getekend, met als concreet doel een hoofdinfrastructuur voor een warmtenetwerk in Zuid-Holland te realiseren.

Eerste en laatste

Han Weber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, licht toe dat onze generatie de eerste generatie is die de gevolgen van klimaatverandering ondervindt én de laatste is die er iets aan kan doen. In Nederland hebben de producenten en consumenten een bijzondere positie. Alle locaties liggen dicht bij elkaar en vergemakkelijken dus de aanleg van een infrastructuur die bijvoorbeeld de kassen in het Westland verbindt aan de havens van Rotterdam.

Maxime Tillij, projectmanager van het vormen van deze alliantie, sluit zich hierbij aan en benadrukt dat het tijd is voor ‘doen’. Aan de vooravond van de energietransitie is de stap naar warmte als energiebron van groot belang. Alles wat hergebruikt wordt, hoeft immers niet opgewekt te worden. De doorbraak zal gebeuren dankzij de goede samenwerking van de bedrijven, welwillend om dit te realiseren én omdat het de klanten zal bereiken dankzij een onafhankelijke, betrouwbare netbeheerder.

De elektrificering is een belangrijk doel. Ook in de scheepvaart blijkt dit een grote stap. Dit realiseert ook Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam. Voor de grote scheepvaart, waar de haven van Rotterdam een grote rol in speelt, zal een tussenstap nodig zijn, in de vorm van LNG. Realistische ambities om deze transitie plaats te laten vinden zijn er, maar het platform zal verder moeten ontwikkelen. De ontwikkeling van bio-LNG is hier belangrijk, aangezien LNG nog steeds een fossiele brandstof is. De productie hiervan is uitdagend, maar de eerste pilotprojecten zijn geslaagd en worden voorbereid op schaalvergroting. Het Havenbedrijf en het Nationaal LNG Platform gaan nu gezamenlijk de mogelijkheden verkennen om bio-LNG als transportbrandstof in de Rotterdamse haven tot ontwikkeling te brengen.

Verschillende rollen

In Nederland zijn we experts in het vormen van coalitions of the willing. De samenwerking tussen deze vijf grote partijen bevestigt dit en geeft hoop voor de toekomst. Het Havenbedrijf zal verschillende rollen op zich nemen in de verschillende fases van de energietransitie, met als hoofddoel vorm en inhoud te geven aan concrete stappen om wereldkoploper te worden in duurzame energie en reductie van uitstoot. Samen is er begrip voor de uitdaging en ondanks dat er onderweg zware keuzes ter tafel zullen komen, is er een duidelijke gemeenschappelijke agenda die actuele progressie realiseert.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland