Covid-19 pandemie versnelt bestaande logistieke trends | Maritiem Nederland
Nieuws
De goederenoverslag daalde in het eerste halfjaar met 9,1 procent, maar dit was minder dan verwacht,

Covid-19 pandemie versnelt bestaande logistieke trendsRedactie | donderdag 6 augustus 2020
Zeevaart, Binnenvaart, Havenbedrijf Rotterdam

De Covid-19 pandemie leidt tot een versnelling van de bestaande logistieke trends. "Door investeren en samenwerken met partijen in de keten en overheden kunnen we onze positie in de global supply chain niet alleen behouden, maar ook versterken en uitbouwen", zegt ECT-directeur Paul Ham naar aanleiding van de studie van de Erasmus Universiteit over de impact op de lange termijn van de coronacrisis op de haven.

In opdracht van SmartPort en in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Hutchisonports ECT Rotterdam en Vopak voerden Larissa van de Lugt en Bart Kuipers een quickscan uit met als centrale vraag: op welke wijze gaat de coronacrisis de ontwikkeling van de Rotterdamse haven op de lange termijn mogelijk beïnvloeden? De conclusies van de quickscan bieden lange termijn inzichten van de impact van deze crisis en de kansen voor een versnelling van het herstel van de Rotterdamse haven.

In het eerste halfjaar daalde de goederenoverslag in Rotterdam met 9,1 procent. Operationeel bleek de haven in staat goed te kunnen blijven functioneren. Na wat operationele verstoringen in het allereerste begin bleef de dienstverlening onder de pandemie op niveau, zowel in de haven als in de achterlandnetwerken. Het belang van een goed verbonden clusterstructuur met een actief Havenbedrijf, organisaties als Deltalinqs en andere vertegenwoordigers van het havenbedrijfsleven is hierbij volgens de onderzoekers cruciaal. Rotterdam onderscheidt zich van andere havens door deze ketenbrede interactie.

De crisis heeft vooral invloed op de reeds ingezette logistieke trends: de energietransitie en omvorming naar een circulaire economie; de toenemende digitalisering van ketens en processen; deglobalisering en de herstructurering van supply chains in de vorm van reshoring en near shoring.

Lagere economische groei

Samenvattend komen Van der Lugt en Kuipers tot de volgende conclusies:

1. De wereldwijde verwachte recessie zorgt voor lagere economische groei en wereldhandel, wat zich vertaalt in structureel lagere volumes van goederenstromen door de haven. Dit wordt nog versterkt door aanhoudende geopolitieke spanningen.

2. Een deel van de bedrijven zal minder complexe, kortere en meer weerbare ketens gaan invoeren. Re- en nearshoring richting Europa zal blijven doorzetten, terwijl China dominant blijft in de mondiale waardeketen. Een verdere afvlakking van de groei van deepsea en sterkere groei van short sea als gevolg hiervan wordt verwacht.

3. De verdere opkomst van e-commerce is een tegenkracht en levert juist meer deepsea containerstromen op. Kortere levertijden en opkomst van mondiale e-commerce bedrijven vragen daarbij om meer warehouse capaciteit. Dit kan zowel nabij de haven als in het achterland zijn.

4. Versterking van de digitaliseringstrend in supply chains. Zichtbaarheid is cruciaal gebleken, en ook goede data-analyse, automatisering en robotisering tonen bij uitstek hun waarde bij heftige verstoringen zoals bij deze pandemie.

5. Bedrijven in het havenindustrieel cluster stellen investeringen uit wegens structureel lagere inkomsten en wachten mogelijk met nieuwe, duurzame initiatieven. De kans bestaat dat dit de energietransitie structureel op een aantal jaren achterstand zet.

6. Overheden zeggen toe extra te investeren in herstel en verduurzaming. De onderzoekers vragen zich wel af of dit voldoende bijdraagt aan de Rotterdamse concurrentiepositie als investeringslocatie voor bestaande en nieuwe industrie.

"Dit onderzoek laat ons het belang zien van overheidsinvesteringen om de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren en tegelijk stappen te zetten in de verduurzaming van de industrie: 'investeren in tijden van crisis draagt bij aan een spoedig herstel'," zegt Marcel van de Kar, commercial director en director New Energies bij tankopslagbedrijf Vopak.

Versnelling energietransitie

De geplande investeringen in duurzame energie zijn door de coronacrisis wereldwijd met 20 procent teruggebracht, en de investeringen in het elektriciteitsnetwerk met 10 procent. Nederland blijft echter vasthouden aan het klimaatakkoord en de Green Deal, aan de SDE++-subsidies, maar ook aan verdere versterking van de industrie (zie het recent verschenen rapport Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Infrastructuur).

Ook Havenbedrijf Rotterdam houdt vast aan een sterk stimulerende rol om juist met deze duurzame en innovatieve projecten de klimaatdoelstellingen te halen en de economie en de haven te versterken. De aankondiging van Shell, tijdens corona, voor de aanleg van een waterstoffabriek op de Maasvlakte 2 zorgt ook voor verdere versnelling van de energietransitie.

"Dit onderzoek laat heel duidelijk de gezamenlijke opgave zien in de energietransitie: de overheid moet schouder aan schouder te werk gaan met het havenindustrieel cluster om ondanks Covid-19, de Parijs-doelstellingen te halen", aldus Elisabeth van Opstall, directeur SmartPort.

 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland