COV vraagt steun voor spooraquaduct Harinxmakanaal | Maritiem Nederland
Nieuws
Schepen en treinen moeten steeds vaker lang wachten om de brug over het Van Harinxmakanaal te passeren.

COV vraagt steun voor spooraquaduct Harinxmakanaal

Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) en watersportorganisaties vragen in een brief aan demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen om een Rijksbijdrage voor de aanleg van een spooraquaduct onder het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden. 

De spoorbrug HRMK over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden biedt in de toekomst niet genoeg doorvaartmogelijkheden voor schepen van de staande mastroute. Vanaf 2021 rijden er ieder uur vier treinen tussen Leeuwarden en Zwolle. Daardoor kan de brug minder vaak open en moeten schepen en treinen steeds vaker lang wachten om de brug te passeren.

Daarnaast nadert het einde van de levensduur van de brug en neemt het aantal storingen toe. Vervanging van de spoorbrug is op korte termijn noodzakelijk, schrijven het COV en de watersportorganisaties. 

Rijksbijdrage noodzakelijk

Zowel de gemeente Leeuwarden als de provincie Friesland willen, net als de brede coalitie uit het maritieme en logistieke bedrijfsleven, een aquaduct in de plaats van de huidige spoorbrug over het Van Harinxmakanaal. De kosten van de vervanging van de spoorbrug door een spooraquaduct zijn € 126 miljoen. Provincie en gemeente zijn bereid hierin te investeren. Het COV vraagt in een brief de minister om eveneens bij te dragen aan deze breed gedragen oplossing en hiervoor middelen te reserveren in de komende begroting.

Ruimte voor groene groei

"Optimale benutting van de Nederlandse vaarwegen kan een flinke bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van CO2-uitstoot en mobiliteit. We vertrouwen er daarom op dat u deze bottleneck zult wegnemen om de enige weg waar nog echt ruimte is, de waterweg, vrij te maken voor groene groei", aldus de briefschrijvers.

Brede coalitie

Het COV bestaat uit Evofenedex, Vereniging van Waterbouwers, CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer. De brief aan minister Van Nieuwenhuizen is mede-ondertekend door Hiswa-Recron, Koninklijk Watersportverbond, Nederlandse Vereniging van Toerzeilers, Verbond Nederlandse Motorbootsport, De Wadvaarders en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens.

Partners Maritiem Nederland