Containeroverslag Rotterdam neemt toe in eerste kwartaal | Maritiem Nederland
Nieuws
Brexit en internationale handelsconflicten kunnen een remmende werking hebben op de groei (foto: Port of Rotterdam)

Containeroverslag Rotterdam neemt toe in eerste kwartaalRedactie | dinsdag 18 april 2017
Havenbedrijf Rotterdam

In de Rotterdamse haven zijn in het eerste kwartaal van 2017 2 procent meer goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral de groei in de containersector (8,8 procent in TEU, 10,8 procent in gewicht) is opvallend. Van de elf verschillende goederensoorten lieten alleen minerale olieproducten en overig nat massagoed een afname zien. De totale hoeveelheid overgeslagen goederen nam toe tot 119,3 miljoen ton.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Voor containers was dit kwartaal het beste ooit en was maart een recordmaand. De Rotterdamse containerbedrijven hebben sterk gepresteerd in een markt die maar beperkt groeit. We moeten niet te vroeg juichen, maar met de voor Rotterdam gunstige nieuwe vaarschema’s die deze maand ingaan, lijkt dit voor Rotterdam een goed containerjaar te worden.”

Nat massagoed

In het marktsegment nat massagoed werd meer ruwe olie (+2,3 procent, 26,6 miljoen ton) en meer LNG (+65,6 procent, 0,2 miljoen ton) overgeslagen. Het LNG-volume is absoluut gezien klein en schommelt sterk. Er werden minder minerale olieproducten (-11,1 procent, 21,7 miljoen ton) en overig nat massagoed (-9,2 procent, 7 miljoen ton) overgeslagen. De daling van de olieproducten is bovenal veroorzaakt door minder doorvoer van Russische stookolie als gevolg van verhoging van de in Rusland geheven exportbelasting. Binnen de categorie overig nat massagoed is het volume chemische producten en plantaardige oliën afgenomen, het volume biobrandstoffen is juist toegenomen. In totaal daalde de overslag van nat massagoed 4,7 procent tot 55,6 miljoen ton.

Droog massagoed

Binnen het droog massagoed zijn ijzererts & schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. Beide stegen licht: de overslag van ijzererts & schroot met 0,5 procent tot 7,9 miljoen ton, de overslag van kolen met 1,5 procent tot 8,0 miljoen ton. De agribulk nam toe met 14 procent tot 2,9 miljoen ton. Het overig droog massagoed groeide 8,5 procent tot 3 miljoen ton. Alles bij elkaar nam de overslag van droog massagoed met 3,6 Procent toe tot 21,7 miljoen ton.

Containers

De overslag van containers nam in gewicht met 10,8 procent toe tot 34,3 miljoen ton en in volume met 8,8 procent tot 3,3 miljoen TEU (standaardmaat voor containers). Dat is naar het zich laat aanzien beduidend meer dan het gemiddelde in de markt. De nieuwe terminals op Maasvlakte 2 draaien steeds beter en rederijen hebben forse hoeveelheden transshipmentlading die eind 2015 - begin 2016 naar elders was verschoven weer naar Rotterdam verplaatst. Dit is te zien aan de sterke stijging (+22,4 procent, 5,9 miljoen ton) van het feeder-volume. Feederschepen brengen en halen containers met intercontinentale lading naar en van andere havens die niet rechtstreeks worden aangelopen door de intercontinentale (zogenoemde deepsea) diensten. Rotterdam wordt daarmee steeds meer een draaischijf voor containers. Deels lijken de rederijen ook te anticiperen op de nieuwe vaarschema’s die vanaf april van start zijn gegaan en die vooral voor de belangrijke verbinding met het Verre Oosten gunstig zijn voor Rotterdam. De verwachting is dat het nog wel enige maanden duurt voor het effect hiervan echt duidelijk is.

Breakbulk

Het roll-on/roll-off verkeer zit nog steeds in de lift, inclusief dat naar Groot-Brittannië (+6,5 procent, 5,7 miljoen ton). Dit is vooral het gevolg van nieuwe diensten die eind vorig jaar zijn gestart. De overslag van overig stukgoed steeg zeer fors (+49,9 procent, 1,8 miljoen ton), vooral door extra overslag van staal in de vorm van brammen. De totale overslag van het marktsegment breakbulk (roro en overig stukgoed) groeide 14,5 procent tot 7,6 miljoen ton.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland