Conferentie World Ocean Council (WOC) in Rotterdam: uitdagingen, bedreigingen en oplossingen | Maritiem Nederland
Nieuws
Paul Holthus

Conferentie World Ocean Council (WOC) in Rotterdam: uitdagingen, bedreigingen en oplossingen

Paul Steenhoff | vrijdag 28 oktober 2016
Maritieme Cluster

Paul Holthus is de CEO van de World Ocean Council (WOC) die van 30 november tot 2 december in Rotterdam de World Sustainable Ocean Summit houdt. De WOC is een belangenorganisatie waarin vrijwel alle partijen, van olie en gas tot de visserij, betrokken zijn die belang hebben bij de oceaan.

De WOC heeft nu 35.000 participanten. Holthus vertelt wat de gasten op de conferentie kunnen verwachten. Volgens de CEO wordt er een steeds grotere aanspraak gedaan op de natuurlijke rijkdommen van de oceanen met aantasting van de biodiversiteit en ecosystemen tot gevolg, mét de kanttekening dat steeds meer bedrijven zich hier rekenschap van geven en hun verantwoording nemen.

Volgens Holthus is de olievervuiling de laatste jaren drastisch afgenomen maar daarentegen heeft de bekende ‘plastic soep’ zich aanzienlijk uitgebreid tot een alarmerend niveau. Als laatste actie mag de WOC optekenen dat zij hebben deelgenomen aan de zogenoemde 2nd Preparatory Committee meetings (PrepCom2) van de U.N. negotiations, gehouden op de U.N. headquarters in New York in september van dit jaar.

Duurzame ontwikkeling en zaken doen

The Sustainable Ocean Summit in Rotterdam is opgehangen aan het thema: ‘Ocean 2030: Sustainable Development Goals and the Ocean Business Community’. De sessies zullen belangrijke informatie opleveren over onder andere duurzaamheid en discussies zullen de bezoekers informeren over tal van onderwerpen zoals:

- Ocean 2030: presentatie over de status, de trends en de voorspellingen voor de industrie die met de oceanen te maken heeft.

- Ocean Executive Forum: een panel van CEO’s gaat met elkaar in discussie over de uitdagingen en de mogelijkheden die de duurzame ontwikkeling van de oceaan met zich meebrengt.

- Ocean Investment Platform: dit platform moet ervoor gaan zorgen dat investeerders samenkomen en het proces versnellen om de oceaan duurzaam te ontwikkelen.

Daarnaast zal er een plenaire discussie plaatsvinden door Francis Vallat (CEO European Network of Maritime Clusters) over ‘The Role and Value of Maritime Clusters for Sustainable Development’. Het is een panelsessie waaraan verschillende landen zullen meedoen terwijl er ook een maritieme rondetafelconferentie zal plaatsvinden. Verder maakt ook de ‘Young Ocean Professionals Network’ zijn entrée. Dit nieuwe network zal internationale samenwerking vergemakkelijken. Bovendien is het de bedoeling dat de deelnemers hun kennis verrijken van de oceanische biosystemen en biodiversiteit. Daarnaast worden zij op de hoogte worden gebracht van de gevaren die oceanen bedreigen.

Na het bezoeken van de conferentie wordt van de deelnemers verwacht dat zij meer weten van de uitdagingen, bedreigingen en oplossingen van de vele zaken die de oceaan parten kan spelen. Er wordt verwacht dat de op zee uitgevoerde werkzaamheden gaan stroken met de inzichten die tijdens deze conferentie worden verspreid, zodat we in de toekomst kunnen rekenen op een gezonde en duurzame oceaan.

Inschrijven

Inschrijven kan op oceancouncil.org/. Hier vindt u tevens aanvullende informatie.

Partners Maritiem Nederland