COLUMN: De opkomst van LNG | Maritiem Nederland
Nieuws
COLUMN: De opkomst van LNG

COLUMN: De opkomst van LNG

Ir. Teun Muller, voorzitter CBRB | woensdag 24 april 2013
Binnenvaart, LNG

We staan aan de vooravond van een significante uitrol van verschillende LNG-toepassingen

Nadat de bouw van de ‘Argonon’ wereldkundig werd gemaakt, hebben de ontwikkelingen rond LNG een grote vlucht genomen. Sinds 2009 zijn er veel nieuwe rapporten verschenen welke LNG boven diesel aanbevelen. Er zijn echter ook obstakels die een uitrol vooralsnog in de weg staan. Verder heeft LNG een duidelijke rol gekregen in de TEN-T fondsen en is er een Green Deal LNG: Rijn en Wadden ondertekend waarin de doelstelling staat om vijftig binnenvaartschepen voor 2016 op LNG te laten varen.


Momenteel bevinden we ons in een fase waarin afgeweken wordt van de huidige regelgeving, omdat deze op het gebied van de bouweisen en gevaarlijke stoffen niet gedefinieerd is. Tot die tijd zullen commissies in Brussel en Straatsburg schepen individueel beoordelen. Voor zover ik kan beoordelen zijn er naast de vier reeds goedgekeurde door LNG aangedreven binnenvaartschepen tien projecten die op korte termijn zullen volgen. Parallel hieraan zal er waarschijnlijk een goedkeuring komen in 2015 om LNG als lading te mogen gaan vervoeren door middel van G (gas) binnenvaarttankers.


TNO, ECN en CE Delft hebben in opdracht van het ministerie van IenM onderzoek gedaan naar milieuprestaties van LNG aangedreven binnenvaartschepen, waarvan de resultaten voor de zomer naar de Tweede Kamer gaan. De technische ontwikkelingen gaan in een hoog tempo, en toekomstige binnenvaartschepen zullen efficiënter zijn dan uit deze onderzoeken zal blijken. De transportsector in Nederland  gaat in 2025 naar schatting 2,5 miljoen ton LNG gebruiken. Daar zijn distributiepunten voor nodig en binnenvaartschepen kunnen een grote rol gaan spelen in het bevoorraden daarvan.


Het terugverdienmodel is in deze economisch moeilijke tijd in mijn optiek de drijvende kracht van LNG in de binnenvaart. Een model waar het milieu ook nog eens bij gebaat is. Maar financiering blijft een obstakel in deze tijd. Subsidies als de Green Deals en andere maatregelen om groene technologie door te voeren waarderen we zeer. Maar met subsidies alleen redden we het niet. De sector moet creatiever worden bij de manier van financieren en meer gebruikmaken van crowdfunding. De proactieve houding van de overheid bij de ontwikkeling van LNG is tot dusver bewonderenswaardig. We staan aan de vooravond van een veelbelovende ontwikkeling.

Partners Maritiem Nederland