COLUMN: De kracht van Public Private Partnership | Maritiem Nederland
Nieuws
Sjef van Dooremalen was

COLUMN: De kracht van Public Private PartnershipSjef van Dooremalen, voorzitter Scheepsbouw Nederland | maandag 3 juni 2013
Maritieme Cluster, Scheepsbouw

Ondernemers willen vaak hun eigen boontjes doppen, maar het helpt wanneer je overheid en onderwijs- en financieringsinstellingen als partners ziet.

In een betoog over de kracht van de maritieme industrie verwacht je niet als eerste een verhandeling over Public Private Partnership. De kracht van de bedrijven ligt immers in het ondernemen, het met nieuwe producten zoeken van mogelijkheden in nieuwe markten en het realiseren van internationale groei. De bedrijven bepalen daarin zelf hun ambitie en hun aanpak en willen daarbij zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van derde partijen. Dit is een goed uitgangspunt, maar bedrijven kunnen aan kracht winnen door de overheid, het onderwijs en de financieringsinstellingen als partners te zien. Bedrijven bepalen de richting, partners hebben invloed op de speelruimte en kunnen initiatieven versterken. Dat is Public Private Partnership. Ik wil dat illustreren aan de hand van een tweetal actuele thema’s.

Een essentiële voorwaarde voor een gezonde maritieme sector is de beschikbaarheid van goed geschoold personeel en voldoende instroom van nieuw personeel. Het topsectorenbeleid van de overheid heeft op dit punt bijgedragen aan een denkomslag. Breed is het besef gegroeid dat er een versnelling nodig is van instroom van jongeren in de techniek en dat het onderwijs zich daarop moet aanpassen. Het onderwijs wil daarin samenwerken met het bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld daarvan is het opzetten van een maritiem Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) bij de STC-Group en het Da Vinci College . Het is aan de bedrijven om hier mede invulling aan te geven.

De wijze waarop complexe kapitaalgoederen worden gefinancierd, is onder invloed van de crisis sterk veranderd. Opdrachtgevers werken nauw samen met contractpartners, financieringsinstellingen en de overheid. Met weinig middelen kan de overheid een impuls geven aan versoepeling van verstrekken van kredieten. Recent is de Garantieregeling voor de Scheepsbouwfinanciering (GSF) van kracht geworden. Banken kunnen daarmee tegen gunstige voorwaarden kredieten verlenen, maar moeten zich wel als partner van de bedrijven willen opstellen. Voor het verlagen van de drempels voor risicovolle innovaties in de scheepsbouworders staat de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw gereed. De overheid heeft nu de kans met een beperkt budget haar rol als partner van de industrie in te vullen en daarmee bovendien zorg te dragen voor een gelijk speelveld in Europa.

Twee voorbeelden van publiek private samenwerking van bedrijven met overheden en instellingen. Partnership vraagt om een creatieve aanpak, een passend budget en een bereidheid tot samenwerken.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland