CO2-emissie zeevaart stijgt (en daalt op scheepsniveau) | Maritiem Nederland
Nieuws
ICS nam het initiatief voor de instelling van een innovatiefonds om de komst van emissieloze zeeschepen versnellen.

CO2-emissie zeevaart stijgt (en daalt op scheepsniveau)Redactie | donderdag 6 augustus 2020
Zeevaart, Havens

Van 2012 tot 2018 nam de CO2-uitstoot van de wereldvloot met 9,3 procent toe tot 1056 miljoen ton CO2. Het aandeel van de zeevaart in de mondiale uitstoot steeg van 2,76 naar 2,98 procent. Na correctie voor de groei van wereldhandel en wereldvloot is het beeld een stuk positiever. Per saldo daalde de CO2-uitstoot per ton nautische mijl met 11,3 procent. Ten opzichte van 2008 (vaak gebruikt als referentiejaar, red.) bedraagt deze daling 31,8 procent. Hoewel de totale CO2-uitstoot van de zeevaart stijgt, is de uitstoot op scheepsniveau dus drastisch gedaald.

De cijfers in de recent ‘Fourth IMO Greenhouse Gas Study’ maken duidelijk dat de CO2-uitstoot van de sector ‘gepiekt’ heeft in 2008 met een uitstoot van 1135 miljoen ton COen een aandeel van 3,5 procent in de totale mondiale uitstoot. Wanneer gekeken wordt naar de uitstoot van alle broeikasgassen – CO(koolstofdioxide), CH4 (methaan) en N2O (distikstofmonoxide) – door de zeevaart zien we een stijging van 9,6 procent, van 977 (2012) naar 1076 (2018) miljoen ton. 

Onder Nederlandse regie

De nieuwe vuistdikke IMO-studie is uitgevoerd door een consortium van kennisinstellingen, onder leiding van onderzoeksbureau CE Delft. De onderzoekers kijken onder meer naar verschillen per scheepstype en bekijken de gevolgen van verschillende groeiscenario’s. Voor het eerst wordt er in de uitstoot een onderscheid gemaakt tussen uitstoot tijdens internationale reizen en zeereizen met aankomst- en vertrekhaven in hetzelfde land. De studie is dé bron van informatie voor de klimaatdiscussie bij de IMO.

Om een voorspelling te doen van de toekomstige uitstoot van de zeevaart kijken de onderzoekers naar verschillende groeiscenario’s. Afhankelijk van het gekozen scenario zal de uitstoot in 2050 tussen de 90 en 130 procent van de uitstoot van 2008 zijn. Dit is een positiever toekomstbeeld dan enkele scenario’s uit de vorige IMO-studie uit 2014, waarbij er in het meest ongunstige scenario nog een groei tot 350 procent werd voorzien.

Werk aan de winkel

Het lijkt er op dat de sector er gunstiger voor staat dan in 2014. De lidstaten van de IMO hebben echter de ambitie omarmd om in 2050 een reductie van de totale uitstoot van minimaal 50 procent (ten opzichte van 2008) te realiseren. Vanuit dat perspectief gezien is er nog heel wat werk aan de winkel.

De impact van de Covid-19 pandemie is op dit moment nog niet te bepalen, al is wel aannemelijk dat de uitstoot in 2020 en 2021 aanzienlijk lager zal zijn als gevolg van de terugval van de wereldhandel. In de scenario’s naar 2050 zal dit echter niet veel verschil maken.

Belang van R&D-fonds

In een eerste reactie noemt ICS (International Chamber of Shipping, die 80 procent van de mondiale koopvaardijvloot vertegenwoordigd, red.) de conclusie de emissiegroei niet meer is gekoppeld aan de groei van de wereldhandel "bemoedigend". De ICS wijst erop dat een verbetering van de technische efficiëntie de koolstofemissies van de sector niet volledig kan elimineren en dat er meer nodig is.

In december 2019 diende de wereldwijde scheepvaartsector, onder aanvoering van ICS, bij de IMO een voorstel in voor een verduurzamingsfonds. Via een verplichte toeslag op de scheepsbrandstof willen reders gedurende tien jaar het fonds vullen met minimaal 5 miljard dollar. Het R&D-fonds moet de ontwikkeling van koolstofarme technologie versnellen en zo de weg vrij te maken voor een (uiteindelijk) emissieloze scheepvaart.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland