Ceres Terminal begint te draaien | Maritiem Nederland
Nieuws
De Ceres2

Ceres Terminal begint te draaien

Jan van den Berg | vrijdag 30 mei 2008

Het toenemende containervervoer heeft ook zijn invloed in de Amsterdamse haven. Vorig jaar groeide deze activiteit met ruim een kwart. De Ceres Paragon Terminal begint, na jaren van leegstand, nu eveneens redelijk te presteren.

De haven van Amsterdam ontwikkelt een nieuwe ladingstroom in de vorm van containers. De investeringen in de containerterminal van Ceres Paragon beginnen hun vruchten af te werpen. Vorig jaar bedroeg de overslag 370.000 teu tegen 305.000 in 2006. De terminal heeft daarmee op een derde van zijn capaciteit gedraaid. Gezien de groei van de containervaart en die van de schepen die de terminal aandoen, mogen we aannemen dat dit jaar weer meer containers worden overgeslagen dan in 2007.

 

Hersenspinsel

De Amsterdamse haven heeft het lange tijd moeten stellen zonder een containerterminal. Pas in 1996 kwam daar verandering in. De gemeente Amsterdam kwam met Ceres Terminals overeen dat het bedrijf de activiteiten van het failliete Combined Terminals Amsterdam zou overnemen. Belangrijker nog was het akkoord dat beide partijen sloten over een nieuwe containerterminal in de Amerikahaven. Ceres zou hier 50 hectare huren en er een splinternieuwe terminal ontwikkelen.

 

Deze terminal kreeg een nieuw concept met het graven van een insteekhaven van 400 x 57 meter. Aan beide zijden plaatste het bedrijf negen kranen die de containerschepen van beide kanten kunnen laden en lossen. Hierdoor is een zeer hoge snelheid van beladen mogelijk en kan de tijd dat het schip aan de kant moet liggen flink naar beneden. Dit is uiteraard in het voordeel is van de reder, voor wie een stilliggend schip slechts verlies van inkomsten betekent.

 

Dat dit concept geen hersenspinsel is, bewees Ceres in december 2007. Het containerschip NYK Aphrodite werd in net iets meer dan 11 uur afgehandeld, waarbij 2419 containers en 17 grote stukken laadgoed werden geladen en gelost. Dit komt neer op de afhandeling van maar liefst 161 containers per uur, een absoluut record.

 

Loops

In 2002 was de Ceres Terminal gereed. Maar schepen kwamen er de eerste jaren niet. Spottend werd wel opgemerkt dat het idee achter de terminal uitstekend was, maar dat deze in de verkeerde haven lag. Het gebrek aan activiteit had echter alles te maken met belangen in de containervaart.

 

De Japanse rederij NYK werd in 2002 aandeelhouder in de Ceres Terminal. Het bedrijf was lid van de Grand Alliance, een samenwerkingsverband van containerreders waaraan ook Hapag Lloyd, MISC, OOCL en P&O Nedlloyd deelnamen. De laatste wilde liever ECT (Europe Container Terminals) in Rotterdam blijven aanlopen en geen vervoer verplaatsen naar Amsterdam.

 

Het verzet van P&O Nedlloyd was echter van tijdelijke aard. In augustus 2005 liep het eerste containerschip in lijndienst bij Ceres binnen. Sinds die tijd is Amsterdam opgenomen in twee loops van Grand Alliance die Oost-Azië met West-Europa verbinden. P&O Nedlloyd neemt tegenwoordig overigens niet meer deel aan het samenwerkingsverband.

 

De EU1-loop begint met de Japanse havens Kobe, Nagoya, Shimizu en Tokio. Na een tussenstop in Singapore vervolgt deze loop naar Amsterdam, Hamburg, Le Havre, Rotterdam en Southampton. De EU2-loop heeft als vertrekpunt China en doet hier Ningbo, Sjanghai en Xiamen aan. Na stops in Kaoshiung (Taiwan) en Singapore zijn Amsterdam, Hamburg en Southampton aan de beurt.

 

Ceres drijft op deze twee intercontinentale verbindingen. Hiermee worden de containers aangevoerd die met andere schepen en transportmiddelen verder worden vervoerd in Nederland en Europa. Incidenteel is er een andere verbinding. Zo is er eind 2007 een extra loop geweest tussen de Chinese havens Ningbo, Sjanghai, Shekou en Xiamen via Singapore naar Amsterdam, Hamburg en Le Havre.

 

Naast de intercontinentale verbindingen is er ook een uitgebreid netwerk van Europese diensten. OOCL onderhoudt vanuit Amsterdam verbindingen met kleinere containerschepen op Scandinavië en de Oostzee. Finnlines vaart op Helsinki, Sint-Petersburg en enkele Britse havens. Sea-Cargo bedient de westkust van Noorwegen en het Engelse Immingham. Transatlantic en Xpress zijn ook actief in deze regio’s. Laatstgenoemde is de enige die deze wat eenzijdige aandacht doorbreekt met een dienst op Portugal en Spanje.

 

De binnenvaart weet de Ceres Terminal ook te vinden. Een aantal vervoerders bedient de lange reeks Duitse, Franse en Zwitserse havens langs de Rijn. Een hiervan is Barge Company Amsterdam, dat onder andere vaart op Straatsburg en Bazel. Het bedrijf onderhoudt daarnaast vaste containerdiensten op Rotterdam en Antwerpen. Behalve deze havens zijn er verbindingen met kleinere (bij)havens in België en Nederland. Daarnaast geschiedt de aan- en afvoer van containers over de weg en via het spoor. Er zijn directe spoorshuttles van Ceres naar Duisburg en Praag en enkele containerterminals in het noorden van ons land.

 

Het is mogelijk dat de verdere ontwikkeling van de Ceres Terminal nauw samenhangt met de ontwikkelingen in Rotterdam. Een van de redenen dat de terminal gebruikt wordt, is de congestie in Rotterdam. Het is dan ook niet vreemd dat ECT denkt aan uitbreiding in de Amsterdamse haven. Samenwerking of overname lijkt een reële mogelijkheid. Veel anders dan onbevestigde berichten zijn er niet, maar het is goed mogelijk dat ECT-eigenaar Hutchison zijn oog laat vallen op Ceres.

 

Aangrenzend terrein

De huidige capaciteit van de Ceres Terminal is 1,2 miljoen teu. Dit is een theoretische waarde. Om de afhandeling soepel te laten verlopen, is een waarde van een miljoen teu een beter uitgangspunt. Ceres heeft een optie op een aangrenzend terrein van nog eens 55 hectare. Als dit in gebruik wordt genomen, zal de capaciteit verdubbelen. Hiervoor zijn geen extra kades of containerkranen nodig. Wel zullen meer interne transportmiddelen moeten komen, zoals straddle carriers (onbemande voertuigen die containers ophalen).

 

Het management van Ceres gaat ervan uit dat het bedrijf dit jaar ruim 550.000 teu zal overslaan, waarmee de terminal op halve capaciteit zal draaien en het break-evenpoint bereikt zal zijn. Dit betekent dat containers de helft uitmaken van de groei van de Amsterdamse haven in 2008. Na dit jaar zal de containeroverslag verder stijgen. Onderzoeksbureau Ecorys heeft in kaart gebracht hoe de behoefte aan bedrijventerreinen in het Noordzeekanaalgebied zich zal ontwikkelen. Uit deze verkenning blijkt dat Ceres in 2010 met een miljoen teu vol bezet zal zijn. De komende paar jaar zal dus werk gemaakt moeten worden van uitbreiding.

 

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereldeconomie kan de containeroverslag in de Amsterdamse haven in 2020 tussen de 1,8 en 2,8 miljoen teu bedragen. Dit aantal kan niet op een Ceres Terminal van 100 hectare worden afgehandeld. Dan zullen ingrijpender maatregelen nodig zijn, zoals een nieuwe terminal.

 

www.ceresglobal.nl

Partners Maritiem Nederland