'Brede toepassing WML desastreus voor concurrentiepositie reders' | Maritiem Nederland
Nieuws
Annet Koster:

'Brede toepassing WML desastreus voor concurrentiepositie reders'redactie | vrijdag 19 april 2019
Zeevaart

Het recente oordeel van de Raad van State dat de Wet Minimumloon (WML) van toepassing is op havensleepwerk in de haven van IJmuiden, kan volgens KVNR-directeur Annet Koster "desastreuze gevolgen" hebben voor de concurrentiepositie van Nederlandse reders.

Vakbond voor zeevarenden Nautilus International en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders voeren als sociale partners al enige tijd intensief overleg met de ministers Koolmees (SZW) en Van Nieuwenhuizen (I&W) over de reikwijdte van de WML. Het gaat daarbij specifiek om zeevarenden die in het buitenland woonachtig zijn. Op 5 maart schreef minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer dat deze zeevarenden niet onder de WML vallen als zij werkzaam zijn in de internationale zeevaart. Opvallend genoeg gaat de Raad van State volledig voorbij aan dit standpunt van de minister.

De uitspraak van de Raad van State maakt duidelijk dat de WML van toepassing is op havensleepwerk, maar roept volgens Koster ook een nieuwe vraag op over het woonlandbeginsel. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de KVNR in het Haagse Nieuwspoort wees zij al op het mogelijke gevaar voor de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse reders - en voor de werkgelegenheid in de sector - als Nederland de WML breed toepast op de Nederlandse zeevaart.

Geen verdringing

Koster wijst erop dat de sociale bescherming van in het buitenland woonachtige zeevarenden internationaal al goed is vastgelegd. "Deze kwestie gaat niet over uitbuiting van mensen. De uitspraak van de Raad van State raakt juist de levensvatbaarheid van de bedrijfstak, inclusief het mogelijke verlies van een belangrijk deel van de werkgelegenheid van de Nederlanders. Dat wil natuurlijk niemand. We gaan daarom vragen aan minister Koolmees na deze uitspraak opnieuw de zorgen daarover weg te nemen, zoals ook in zijn brief van 5 maart aan de Tweede Kamer."

Van verdringing op de Nederlandse arbeidsmarkt is volgens Koster geen sprake. "Meer dan 21.000 niet-Nederlandse zeevarenden werken in de Nederlandse zeevaart, juist omdat er niet voldoende Nederlandse zeevarenden zijn.”

Mondiale bedrijfstak

De zeevaart is een mondiale bedrijfstak en kent veel regelingen op internationaal niveau, waaronder het Maritiem Arbeidsverdrag. Ook de sociale bescherming van zeevarenden is internationaal goed vastgelegd, onder meer door het verplichte internationale minimumloon waarover afspraken worden gemaakt binnen de International Labour Organization. Het internationale minimumloon wordt de komende periode van drie jaar met 4,5 procent verhoogd.

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland