Bijmengverplichting noopt schippers tot bunkertoerisme | Maritiem Nederland
Nieuws
Als de bijmengverplichting alleen in Nederland wordt ingevoerd, blijven de schepen goedkopere fossiele gasolie bunkeren.

Bijmengverplichting noopt schippers tot bunkertoerisme

redactie | woensdag 30 juni 2021
Binnenvaart, MET Event

Binnenvaartschippers kondigden al eerder aan massaal in het buitenland bunkeren als ze in Nederland alleen nog blends met biobrandstoffen kunnen krijgen. Volgens onderzoeksbureau Panteia is dit zogenoemde 'bunkertoerisme' geen fabeltje. Tot maar liefst 83 procent van het bunkervolume zou kunnen wegvloeien naar het buitenland.

Ruim 80 procent van de Nederlandse binnenvaartbedrijven is actief in internationaal vervoer. Deze schepen varen regelmatig in het buitenland en kunnen zodoende eenvoudig ‘goedkoop’ over de landsgrens bunkeren. "Het ligt voor de hand dat bij bevrachtingskantoren extra druk uitgeoefend gaat worden voor reizen richting Gent/Antwerpen of Duisburg, teneinde goedkope brandstof te kunnen bunkeren", aldus Panteia.

Duurder vervoer

Uit een enquête van de belangenorganisatie van bunkerbedrijven NOVE bleek al dat het grootste deel van de Nederlandse schippers geen cent extra over heeft voor het bunkeren van biobrandstoffen. Panteia gaat uit van een prijsstijging van 80 euro per kuub vanaf 2022. Bunkerstations kunnen vanaf volgend jaar zelf FAME en het duurdere HVO bijmengen, of ervoor kiezen om hun bijmengverplichting af te kopen. In beide gevallen zorgt dat voor extra kosten voor de klant.

Bijmenging van uit plantaardige grondstoffen vervaardigde biodiesel zorgt voor een scherpe daling van de CO2-uitstoot. De Nederlandse overheid wil dat het aandeel van hernieuwbare brandstoffen volgend jaar tenminste 16,4 procent is. Op een totaal van 3,1 miljoen ton CO2-uitstoot door de binnenvaart zou dit een besparing van 400.000 ton CO2 opleveren.

Panteia zegt echter te verwachten dat de totale CO2-uitstoot van de Europese binnenvaart juist zal toenemen, als de bijmengverplichting alleen in Nederland wordt ingevoerd. Dat zou komen doordat schepen goedkopere fossiele gasolie blijven bunkeren en daarvoor extra kilometers gaan omvaren.

Omzet bunkerstations stort in

Het onderzoeksbureau concludeert dat de inkomsten van Nederlandse bunkerstations zullen teruglopen van 390 miljoen euro per jaar naar 70 tot 80 miljoen euro per jaar.

Namens NOVE heeft Henk Wolthaus demissionair minister Van Nieuwenhuizen gevraagd de invoerdatum van 1 januari 2022 van tafel te halen. Zover wilde de minister niet gaan. Wel wil ze samen met partijen in de sector een voorstel opstellen voor verantwoorde bijmenging in de binnenvaart.

Onderzoek technische storingen

Onlangs heeft de Tweede Kamer de minister verzocht onderzoek te laten doen naar de eventuele nadelige technische storingen als gevolg van het gebruik van biobrandstoffen in scheepsmotoren. Daarbij heeft een Kamermeerderheid de minister gevraagd handhaving van de bijmengverplichting achterwege te laten zolang niet is bewezen dat biobrandstof geschikt, duurzaam en veilig is.

Begin dit jaar heeft TNO uitgebreid onderzoek gedaan naar de risico's van biobrandstof-blends. In de binnenvaart is de laatste vijf jaar al ervaring opgebouwd met de toepassing van dergelijke biobrandstof-blends. Volgens TNO zijn motoren die vanaf 2002 zijn geleverd vrijwel altijd geschikt voor B7, een 7% bijmenging met FAME biobrandstof bij conventionele diesel. Naast FAME is het ook mogelijk HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) bij te mengen.

TNO adviseert extra onderhoud

Oudere brandstoftanks en toevoersystemen kunnen volgens TNO wel problemen geven, met name bij gebruik van brandstof met FAME. Dat geldt soms ook als het schip nog niet eerder een biobrandstof-blend gebruikt heeft. De problemen die kunnen optreden omvatten vooral verstopping van filters en lekkage van afdichtingen. Meestal kan dat door extra onderhoud verholpen worden.

Partners Maritiem Nederland