Bezoekers Europort Maritime laten stem gelden | Maritiem Nederland
Nieuws

Bezoekers Europort Maritime laten stem gelden

Gerrit-Jan Hulsebos | donderdag 13 juli 2006

Maritiem Nederland signaleert verdeelde mening over dagelijkse stellingen.

Het publiek van Europort Maritime heeft zowel inhoudelijk als in aantal opmerkelijk gereageerd op een aantal pikante formuleringen. In het vorige nummer lanceerden we een vijftal stellingen, waarop tijdens de betreffende beursdag – op de vloer of online – gestemd kon worden. Voor- en tegenstanders hebben doorgaans in gelijke verhoudingen van zich doen spreken. Met name de eerste twee dagen is bovendien in groten getale gereageerd. Deze ‘bijtertjes’ spraken blijkbaar tot de verbeelding! Over Engelstalig zeevaartonderwijs is het laatste woord duidelijk nog niet gezegd.Over de betekenis van lagelonenlanden voor de Nederlandse scheepsbouw is men niet eens zo pessimistisch. Mogen wij in ieder geval concluderen dat ons vakgebied in beweging is, er kansen en (kleine) bedreigingen gesignaleerd worden en we met redelijk zelfvertrouwen de maritieme toekomst tegemoet zien?

 

Kader

Dag 1 ‘Lagelonenlanden genereren extra werk voor Nederlandse Scheepsbouw’

            Ja: 505           Nee: 304

Dag 2 ‘Zeevaartonderwijs moet in het Engels’

            Ja: 490           Nee: 439

Dag 3 ‘Klimaatverandering is goed voor de baggerindustrie’

            Ja: 116           Nee: 113

Dag 4 ‘De binnenvaart innoveert niet genoeg’

            Ja: 126           Nee: 94

Dag 5 ‘Visserij heeft geen toekomst, viskweek wel’

            Ja: 98             Nee: 75

Partners Maritiem Nederland