Beschadigde pomp Gemaal IJmuiden weer operationeel | Maritiem Nederland
Nieuws

Beschadigde pomp Gemaal IJmuiden weer operationeel

redactie | vrijdag 18 juni 2021
Binnenvaart, Havens, Waterbouw en infrastructuur

Sinds deze week is pomp 5 van Gemaal IJmuiden weer in staat om water naar zee af te voeren via het Noordzeekanaal. Het afgelopen jaar was de pomp buiten gebruik door een beschadigde rotor, een onderdeel van het draaiende deel van de elektromotor. Rijkswaterstaat gaat een deel van de 34 tijdelijke pompen die ter dienden nu weer demonteren. 

Ter vervanging van de defecte pomp staan er 34 tijdelijke pompen op het Sluizencomplex IJmuiden, met een afvoercapaciteit van 66 m³ water per seconde. Bij de Kleine Sluis staan achttien pompen en bij de Middensluis zestien. De pompen zijn ingezet op het moment dat de afvoercapaciteit van het gemaal tijdelijk niet toereikend was tijdens langdurige neerslag.

Samen met de waterschappen heeft RWS scenario’s opgesteld voor het waterbeheer. Dit heeft onder meer geleid tot een tijdelijke verlaging van het peil van het Noordzeekanaal en afvoer van water richting het Markermeer door inzet van Gemaal Zeeburg. Mede dankzij deze afspraken is de inzet van de tijdelijke pompen tot een minimum beperkt. Tot nu toe hebben de pompen in totaal ruim 200 uur gedraaid.

Demontage pompen Middensluis

Nu pomp 5 weer inzetbaar is, zijn de pompen bij de Middensluis niet meer nodig. Vanaf 21 juni begint RWS met het ontmantelen van deze pompinstallatie. Gedurende vijf weken moet het verkeer rekening houden met verschillende verkeersstops van maximaal 15 minuten, vanwege hijswerkzaamheden over de Zuidersluisweg. Daarnaast is er maar één rijstrook beschikbaar ter hoogte van de werkzaamheden en is het fietspad aan de noordkant tijdelijk afgesloten. Woningen, bedrijven en verenigingen op het Sluizencomplex IJmuiden blijven bereikbaar.  

Reparatie pomp 6

De pompinstallatie bij de Kleine Sluis blijft nog in bedrijf, omdat ook bij pomp 6 (die identiek is aan pomp 5) de rotor wordt vervangen. Uit recent onderzoek bleek dat ook bij deze pomp de rotor is beschadigd. Hoewel dit niet tot uitval heeft geleid, is de inzet van deze pomp wel zoveel mogelijk beperkt. Naar verwachting is pomp 6 eind 2021 weer inzetbaar.

Partners Maritiem Nederland