Baggerproef Boskalis in Melbourne | Maritiem Nederland
Nieuws

Baggerproef Boskalis in Melbourne

Gerrit-Jan Hulsebos | woensdag 12 juli 2006

Experiment moet invloed op mariene omgeving in kaart brengen.

Koninklijke Boskalis is onlangs in Australië begonnen met een negen weken durende proefuitdieping van de haven van Melbourne. Het project is bijzonder vanwege de omvang maar bovenal door de verregaande milieuvoorwaarden die eraan gesteld zijn. Uitdieping van het toegangskanaal in Port Phillip Bay is jarenlang onderwerp van discussie geweest. Voorstanders vinden de vaarwegverdieping van één à twee meter een vereiste voor de toekomst om de huidige generaties containerschepen op diepte af te kunnen laden. Tegenstanders bepleiten dat de economische noodzaak ontbreekt en flora en fauna onherstelbare schade zullen ondervinden. Als onderdeel van een strikt milieuplan is Boskalis gevraagd aantoonbaar te maken dat binnen de milieugrenzen verantwoord gebaggerd kan worden. Hiertoe wordt op diverse locaties in totaal 1,7 miljoen kuub sediment afgevoerd. Een van de beheersmaatregelen in het baggerproces is toepassing van een zogenaamde ‘green valve’. Deze vermindert de aanwezigheid van lucht in de overflow en voorkomt daarmee turbulent transport van sediment op de baggerlocatie. (G-JH)

www.channelproject.com

Partners Maritiem Nederland