'Baggerbedrijf Boskalis biedt uitdagende banen' | Maritiem Nederland
Nieuws
Sleephopperzuiger 'Prins der Nederlanden' en 'WD Fairway'

'Baggerbedrijf Boskalis biedt uitdagende banen'Harm Leerink | woensdag 7 maart 2007

’s Werelds grootste baggerbedrijf heeft goede arbeidskrachten veel te bieden: zelfstandig, verantwoordelijk, ondernemend werk, met de wijde wereld als werkterrein.

Net voor het eind van 2006 verraste Koninklijke Boskalis Westminster de financiële markten met een positief tussentijds bericht. De winst over het afgelopen jaar komt uit op ruim 100 miljoen euro, een stijging van maar liefst 60 procent, nadat in augustus nog was gerekend op een groei van 30 procent. “Cijfers waarmee we kunnen thuiskomen,” glimlacht bestuursvoorzitter Peter Berdowski.

 

De verdubbelde winstprognose vloeit voort uit de hoge bezettingsgraad van de Boskalis-vloot. Topman Berdowski signaleert dat ook de vooruitzichten uitstekend zijn. “Net als andere grote baggerbedrijven hebben wij nog enorm veel werk in de pijplijn. Wij kunnen nu al vaststellen dat onze schepen de komende drie tot vier jaar goed bezet zijn, dat is vrij uniek in onze branche. Een goede verhouding tussen vraag en aanbod betekent in ons geval ook dat er ruimte is voor een goed prijsmargebeleid.”

 

Zes jaar geleden zag het er nog heel anders uit. In die periode kwam het meeste werk voor baggeraars uit Singapore, waar veel nieuwe terreinen zijn opgespoten met behulp van zand, gewonnen in Indonesië en Maleisië. Deze landen gooiden hun zandmarkt plotseling dicht, waarmee een enorme streep door de rekening van de baggeraars ging. Die situatie speelt nog steeds, maar sindsdien zijn op veel andere plaatsen in de wereld activiteiten in gang gezet. “Dit is het gevolg van de fors groeiende wereldhandel en de snelle ontwikkelingen in de energiesector,” legt Berdowski uit.

 

Havencapaciteit

De groei van de wereldhandel heeft geleid tot sterk gestegen vervoer van containers en bulkgoederen. En dat leidt tot nieuwe behoefte aan havencapaciteit, waarvoor baggeraars nodig zijn. In Noordwest- Europa pakken zij de belangrijkste havens om ons heen aan. Berdowski: “In Le Havre vindt uitbreiding van de containerhaven plaats. In Londen legt men op het voormalig terrein van Shell een nieuwe containerhaven aan in de monding van de Theems (London Gateway Port Project). Hamburg gaat zijn haven zowel uitbreiden als verdiepen en hetzelfde geldt voor Bremen. In Australië heeft het toegenomen vervoer van bulkgoederen, zoals kolen en mineralen, eveneens tot vraag naar nieuwe havens geleid.

 

Ook de ontwikkelingen in de energiesector spelen baggeraars in de kaart. Hier gaat het om de aanleg van havens, pijpleidingen, bodembescherming en kustaanlandingen. Een bijzonder segment vormt de LNG-markt, met onder lage temperatuur (-162 graden Celsius) vloeibaar gemaakt aardgas. Voor de nieuwe LNGfabrieken worden op diverse plaatsen in de wereld terreinen opgespoten en havens aangelegd. Berdowski noemt als opvallend voorbeeld de haven van Ras Laffan in Qatar. Boskalis verbreedt en verdiept daar het toegangskanaal, legt het bassin aan en bouwt dertig kilometer aan breakwaters, grote stenen strekdammen in zee die de LNG-schepen moeten beschermen. “Het gaat hier om een project van in totaal 2,2 miljard dollar. Qatar moet een van de grootste producenten en exporteurs van LNG worden.”

 

In West-Afrika (Nigeria, Angola) zijn eveneens de nodige baggerwerkzaamheden gaande voor de verscheping van LNG. In diverse ontvangende landen legt men aanlandingsinstallaties voor LNG aan, zoals in Nederland (twee bij Rotterdam en een in de Eemshaven), Mexico, de Bahama’s en in de Verenigde Staten.

 

Maasvlakte II

In het Midden-Oosten is het toerisme een factor van belang voor de baggerindustrie. Als voorbeeld noemt Berdowski de drie kunstmatige eilanden voor de kust van Dubai in de vorm van een palm (Palm Islands). Daarbij is ook Boskalis betrokken geweest. “Je ziet in deze staten enorme landwinningsprojecten voor toerisme en huisvesting. Dubai is daar in de Golf mee begonnen, en nu volgen Abu Dhabi, Bahrein en Oman.”

 

Op korte termijn hangt er nog veel ander werk boven de markt. Zo loopt momenteel de aanbestedingsprocedure voor de Tweede Maasvlakte. Na een voorselectie zijn nog twee partijen in de race: de Nederlandse combinatie Boskalis Westminster/Van Oord en de Belgische combinatie Jan de Nul/DEME. Beide hebben voorstellen ingediend. Die worden de komende maanden getest in laboratoria en verder geoptimaliseerd. Omstreeks mei krijgen de twee partijen het verzoek hun best and final offer in te dienen. Rond de zomer moet duidelijk zijn wie de opdracht krijgt. Afhankelijk van de milieueffectrapportageprocedure wil Havenbedrijf Rotterdam in 2008 met het werk beginnen.

 

Op het westelijk halfrond speelt de uitbreiding van het Panamakanaal. Naast de bestaande ingangen zijn nieuwe, verbrede ingangen, inclusief nieuwe sluizencomplexen, gepland. Het huidige kanaal krijgt verbreding en verdieping op onderdelen, net als de toegangskanalen. Dit jaar vinden de eerste inschrijvingen plaats. Met name van het werk aan de twee uiteinden, zowel aan de Atlantische kant als aan de Stille Oceaan, verwacht men de tender al snel, want in 2014 moeten alle werkzaamheden gereed zijn.

 

Baaierd van disciplines

Al die grote projecten maken dat Boskalis veel te bieden heeft. Voor het concern, inclusief bedrijven waarin het participeert, werken ruim 7.000 mensen. Berdowski: “Daaronder zijn hoogopgeleide en gekwalificeerde mensen, zoals gepromoveerde ingenieurs uit Delft die in Research & Development grensverleggend bezig zijn met ontwikkeling van nieuwe productie- of procesbesturingstechnologieën. Oftewel de ‘Willy Wortels’ van ons bedrijf. Wij nemen actief deel aan het Nederlandse kennisnetwerk, dat over bijzondere kennis beschikt op het gebied van waterbouw. Het is in ons belang dat die kennis behouden blijft en zich verder ontwikkelt.”

 

De kernactiviteit van Boskalis, de baggerprojecten, voert het bedrijf uit met behulp van schepen waarop mensen van allerlei achtergronden en opleidingen werken. Berdowski: “Onder anderen jonge Nederlandse officieren die al een behoorlijk grote verantwoordelijkheid hebben. Wij hebben kapiteins van rond de dertig die eindverantwoordelijk zijn voor een productie-unit van vijftig tot zestig miljoen euro. Inderdaad werken bij ons ook buitenlanders, dat is vooral een gevolg van de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zes jaar geleden zijn we begonnen met het inventariseren van maritieme culturen die dicht bij de onze liggen. Zo zijn wij in de Baltische staten terechtgekomen. Tot dusver hebben wij 150 Balten in tussenfuncties in dienst genomen. Met het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam hebben wij voor hen een opleidingsprogramma opgetuigd, de International Dredging Academy. Op onze schepen werken ook Filipijnen, zij zijn actief in de machinekamer of bij reparatieactiviteiten.

 

Aan de wal hebben wij projectmanagers in dienst, eveneens vaak mensen met een hts- of TU-achtergrond. Weer andere medewerkers zorgen ervoor dat de technische werkplaats goed draait. Wij hebben verder hoogopgeleide surveyors in dienst, die onder water de voortgang van een project meten. Met complexe software houden zij precies in de gaten wat wij produceren. Op kantoor hebben wij ondersteunende afdelingen met onder meer internationale bedrijfsjuristen, contractjuristen en fiscale experts. Wij werken in zo’n vijftig landen en hebben te maken met soms zeer exotische fiscale regimes. Tot slot hebben we hoog gekwalificeerde ICT’ers in dienst die onze internationale communicatiestructuur uitbouwen. Kortom, het is bij Boskalis een baaierd van disciplines, achtergronden en opleidingen.”

 

Animalis Boskalis

Volgens Peter Berdowski heeft de ‘Animalis Boskalis’, zoals hij zijn mensen aanduidt, een paar kenmerkende eigenschappen. “Door alle disciplines heen beschikken de werknemers die wij zoeken over een behoorlijke dosis zelfstandigheid. Zij kunnen verantwoordelijkheid dragen, zijn professionals in hun vakgebied en moeten kunnen functioneren als lid van een team van experts die met elkaar, vaak onder lastige omstandigheden, een complexe klus kunnen klaren. Ook moeten ze beschikken over een ondernemende geest. Want vanuit ons hoofdkantoor in Papendrecht hebben wij weliswaar een redelijk zicht op wat er gebeurt, maar onze medewerkers zitten over de hele wereld verspreid en werken in veertien verschillende tijdzones, zeven dagen per week, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. In vakjargon heet dat heel mooi empowerment. In gewonemensentaal betekent het dat onze mensen ter plaatse verantwoordelijk zijn voor hun eigen winkel. Dat zijn dan wel winkels die met een handjevol mensen, gesteund door lokale medewerkers, een omzet draaien van tientallen miljoenen euro’s. Dat vergt ondernemerslust en pionierschap.

 

Het aardige van Boskalis is trouwens dat wij aan de ene kant een multinational zijn, die in alle soorten landen en culturen actief is, maar dat wij aan de andere kant een ‘ons-kent-ons-bedrijf’ zijn gebleven. Met een platte organisatie, waar je in een paar stappen van de werkvloer bij de raad van bestuur bent. Wij zijn een redelijk overzichtelijke multinational, dat is de charme van ons bedrijf.”

 

Vloot van 300 units

Boskalis beschikt over een vloot van 300 eenheden. De kern vormen sleephopperzuigers en zelfvarende schepen. De grootste jumbo’s komen van pas bij grootschalige baggerwerken met omvangrijke volumes en dieptes. Daarnaast zijn er cutterzuigers, die vaak niet zelfvarend zijn. Deze dienen om harde, compacte grond en rots te baggeren. Verder is er veel ondersteunend materieel, zoals de zogeheten Backhoes (hydraulische kranen op pontons). Dit zijn transportschepen, meestal zelfvarende bakken, en schepen die voor cutterzuigers de sleepankers verzetten of drijvende leidingen verplaatsen. En dan zijn er nog de peilbootjes voor het verrichten van surveys (bodemonderzoek/ red.) en sleepbootjes voor nietzelfvarende bakken.

 

Boskalis is wereldmarktleider met een aandeel van 20 procent op de vrij toegankelijke wereldmarkt. Marktleiders zijn de twee belangrijkste Nederlandse (Boskalis en Van Oord) en Belgische baggerbedrijven (DEME en Jan de Nul). Boskalis is vanouds iets groter, de andere drie bedrijven ontlopen elkaar qua omvang niet veel. Uit het jaarverslag van Boskalis blijkt dat de wereldbaggermarkt een totale omzet heeft van circa 7 miljard euro, waarvan de helft afkomstig is van de vrij toegankelijke markten. Het genoemde leiderskwartet heeft hiervan 60 procent in handen. De overige 40 procent vrije omzet is voor tal van kleinere, regionale en lokale spelers.

 

Nederland kent een wereldwijd geroemd ‘baggercluster’. Dat omvat naast de baggerbedrijven toeleveranciers, zoals de gespecialiseerde bouwer van baggermaterieel IHC Holland Merwede. Maar het cluster is nog aanzienlijk uitgebreider, want IHC koopt op zijn beurt 70 à 80 procent in bij toeleveranciers, zoals Bakker Sliedrecht (elektronica) en Hydraudyne (hydraulische apparatuur). Daaromheen zijn dan weer bedrijven actief met specifieke expertise. Kenniscentra, zoals WL Delft Hydraulics (voorheen Waterloopkundig Laboratorium/ red.), stellen al deze bedrijven in staat om fundamentele kennis over waterbouw op te bouwen en die te vertalen in praktische toepassingen. Conclusie van Peter Berdowski: “Het Nederlandse baggerindustriecluster is uniek in de wereld en dat moeten wij koesteren!” 

 

 

Peter Berdowski (49)

* Doctor in de chemie, Universiteit Utrecht 
* Diverse leidinggevende posities bij: Koninklijke Shell Groep; Krekel van der Woerd en Wouterse; Amega Holding (president-commissaris); Scope
Publishing en Westland Holding (commissaris); lid Rijkscommissie voor
Export-, Import- en Investeringsgaranties; board member voor maritiem
bouwbedrijf Archirodon (40% participatie Boskalis) en maritiem servicebedrijf Lamnalco (50% participatie Boskalis), beide gevestigd in het Midden-Oosten
* Lid Raad van Bestuur Koninklijke Boskalis Westminster (1997)
* vice-voorzitter RvB Boskalis (2001)
* voorzitter RvB Boskalis (mei 2006)

 

 

www.boskalis.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws van Maritiem Nederland.

Abonneer je nu!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Bent u nog niet bekend met Maritiem Nederland? Vraag dan hier uw proefabonnement aan!

Bestel nu GRATIS 2 proefnummers

Word ook abonnee!

Neem nu een abonnement en ontvang elke maand hèt vakblad voor de maritieme sector op de deurmat.

Sluit nu een abonnement af

Partners Maritiem Nederland