APMT wil verdubbeling terminal Maasvlakte II | Maritiem Nederland
Nieuws
DE efficiency van APMT Maasvlakte II blijft achter bij wat van een volautomatische terminal verwacht mag worden.

APMT wil verdubbeling terminal Maasvlakte II

redactie | donderdag 1 juli 2021
Havenbedrijf Rotterdam

APMT wil haar terminal op Maasvlakte II vanaf begin 2023 verdubbelen qua capaciteit. De directie van APM Terminals Maasvlakte II heeft de plannen voorgelegd aan Port of Rotterdam, de Ondernemingsraad en de betrokken vakorganisaties. Met de extra capaciteit wil APMT de meest moderne en efficiënte terminal van Rotterdam worden. Begin 2026 moet de hele operatie zijn voltooid.

Na de succesvolle verkoop van de 'oude' containerterminal APMT Rotterdam aan Hutchison Ports NL richt APMT de focus volledig op Maasvlakte II. Het komende half jaar zal APMT 'in goed overleg met de OR' werken aan een transformatie-plan om de performance en efficiency van de terminal te verbeteren. De huidige terminal is qua omvang feitelijk te klein om optimaal te kunnen draaien. "De efficiency blijft achter bij wat van een volautomatische terminal verwacht mag worden, en het aantal medewerkers ligt hoger dan oorspronkelijk beoogd", aldus het Deense terminalbedrijf. 

Gespecialiseerde nieuwe banen

APMT Maasvlakte II wil met de OR - en de vakbonden - de nieuwe mogelijkheden alsook de te verwachten consequenties van die toekomstige uitbreiding open bespreken. Belangrijk daarbij is om de personele gevolgen van deze transformatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Een gedeelte van de toekomstige gespecialiseerde nieuwe banen zal andere kwalificaties en vaardigheden vereisen. De transformatie zal daarom gepaard gaan met investeringen in om-, her- en bijscholing. "Door tijdig met de OR aan tafel te gaan en voldoende tijd te nemen om de plannen zorgvuldig uit te werken, verwachten we een solide basis te kunnen leggen voor bestendige groei en maximaal behoud van werkgelegenheid in de komende tientallen jaren." 

Partners Maritiem Nederland