Amsterdamse haven moet alert blijven | Maritiem Nederland
Nieuws
Bart Kuipers:

Amsterdamse haven moet alert blijven

Bart Stam | maandag 12 november 2018
Havenbedrijf Amsterdam, MET Event

De Amsterdamse haven heeft grote ambities qua energietransitie, innovatie en achterlandverbindingen. Tegelijkertijd zijn er bedreigingen, zoals de bouwplannen voor 70.000 woningen in het havengebied. Het negatieve advies van Rijkswaterstaat over de fiets- en voetgangersbruggen over het IJ werd instemmend verwelkomd op het jaarlijkse Havendebat.

Het Havendebat Amsterdam leidt nog wel eens tot rumoer. Zo zorgde oud-havenwethouder Kasja Ollongren in 2016 voor grote opschudding met haar opmerking dat B&W van Amsterdam de PTA-cruiseterminal wil verplaatsen van het centrum naar de westelijke Coenhaven. Deels vanwege een nieuwe fiets- en voetgangersbrug, deels om het grote aantal toeristen te spreiden.

Een dag voor het havendebat kwam het nieuws naar buiten dat Rijkswaterstaat alle zes varianten voor de eerste fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van het Java-eiland heeft afgekeurd. Dit vanwege de veiligheid en hinder voor het scheepvaartverkeer. Een bericht dat door het havenbedrijfsleven, Port of Amsterdam en ondernemersvereniging ORAM met instemming werd begroet. Net als Rijkswaterstaat is de havengemeenschap voorstander van een verkeerstunnel. Op 21 november praat de gemeenteraad van Amsterdam opnieuw over dit controversiële dossier.

Zwaard van Damocles

Dit jaar was de logistieke concurrentiepositie van de haven van Amsterdam het centrale debatthema. Volgens Bart Kuipers (Erasmus Universiteit) staat de vierde haven van Europa er redelijk goed voor qua energietransitie. Ook al is Amsterdam momenteel voor ruim 75 procent afhankelijk van olieproducten en kolen. Kuipers: “Amsterdam heeft zijn nek uitgestoken door in 2030 te stoppen met de op- en overslag van steenkool. De terminals en de overige infrastructuur bieden echter voldoende mogelijkheden voor de overschakeling naar biomassa en biobrandstoffen.”

Wel is het volgens Kuipers zaak om de infrastructuur tijdig aan te passen voor de toekomstige productie van grote hoeveelheden duurzame elektriciteit en algen en zeewier (voor biomassacentrales) op de Noordzee. “Anders wordt energietransitie voor Amsterdam een soort Zwaard van Damocles.”

Michael van Toledo is general manager van TMA Logistics en tevens directeur van Holland Cargo Terminal aan de Amerikahaven, de opvolger van de vroegere Amsterdam Container Terminal (ACT). Niet geheel verrassend pleit hij voor het stimuleren van de shortsea.

Vanaf de Amerikahaven vertrekt dagelijks een shortsea schip naar de Engelse havensteden Tilbury en Hull en verder richting Noorwegen, Zweden en Finland. Papier, hout, metalen, projectlading en breakbulk zijn veel voorkomende ladingstromen.

Van Toledo: “De komende twee jaar moet het aantal shortsea bestemmingen sterk groeien. Ik ben optimistisch; er liggen goede kansen dankzij koppelingen met het binnenvaartnetwerk naar Rotterdam, Antwerpen en Noord-Nederland. Maar ook via railverbindingen met Noord-Italië, Duisburg en Antwerpen. De Amsterdamse havenregio heeft een groot aantal moderne terminals met korte wachttijden voor vrachtwagens, goede railverbindingen met het achterland en uitstekende ICT-voorzieningen. Er valt voor reders genoeg te kiezen.”

Meer per spoor

Ook Pieter van Tongeren (Tata Steel) wijst op het belang van goede spoorverbindingen. “Van de zeven miljoen ton staal die wij jaarlijks produceren, verlaat 1,2 miljoen ton ons terrein in IJmuiden per trein via de haven van Amsterdam. Omgekeerd komt via deze route zo’n een miljoen ton kalksteen binnen voor onze hoogovens. Wij willen graag meer lading vervoeren via het spoor."

De grootste bedreiging is echter het programma Hoogfrequent Spoorvervoer van ProRail, aldus Van Tongeren. "Doel hiervan is om zes intercity’s en twee tot zes sprinters per uur te laten rijden. Hierdoor blijft er nauwelijks ruimte over voor goederentreinen. Ik hoop dat wij samen met andere havenbedrijven kunnen optrekken om onze gemeenschappelijke belangen te verdedigen.”

Partners Maritiem Nederland