Amsterdam profileert zich als energiehaven | Maritiem Nederland
Nieuws
Energiehaven Amsterdam sorteert voor op de overgang naar duurzame brandstoffen.

Amsterdam profileert zich als energiehaven

Redactie | maandag 13 januari 2020
Havenbedrijf Amsterdam

Vooral door de groei van de overslag in olieproducten (+ 5 procent) en kolen (+ 18 procent) heeft Port of Amsterdam zijn positie als grootste energiehaven van Europa versterkt in 2019. De haven als geheel boekte een recordoverslag van 86,3 miljoen ton.

De stijging in de kolenoverslag is toe te schrijven aan marktomstandigheden die zorgden voor een sterke groei in export naar niet-traditionele regio’s zoals Azië en het Zwarte Zee-gebied. Naar verwachting is deze groei niet structureel. Door de sluiting van de Hemwegcentrale in december 2019 is een groot kolenpakket komen te vervallen.

Echte energiehaven

"De Amsterdamse haven is een echte energiehaven waar nu nog groei plaatsvindt in fossiele brandstoffen, maar waar we voorsorteren op de overgang naar duurzame energie zoals waterstof en biobrandstoffen. In onze haven zitten op dat gebied al grote spelers zoals Argent Energy en Greenergy", zegt ceo Koen Overtoom.

"Onze toegevoegde waarde van 7 miljard euro geeft weer wat de haven voor stad en regio betekent op het gebied van onder meer werk en innovatie. De Amsterdamse haven levert energie voor de Metropool Regio Amsterdam en ondersteunt het stadsbestuur in zijn ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Ook in 2019 was sprake van uitbreiding van het circulaire cluster in de haven, met de komst van de eerste circulaire verwerkingsfabriek voor end-of-life kunstgras in Nederland. Dat zijn belangrijke ontwikkelingen voor de verduurzaming van onze economie", aldus Overtoom.

De overslag van droge bulk steeg met 6 procent tot 33,6 miljoen ton. De overslag van containers groeide met 12 procent en die van Ro/Ro-goederen met 17 procent. In de overslag van chemische producten en van bouwmaterialen stegen met 3,4 resp. 2,4 procent.

De ladingstroom agri-producten daalde met 5 procent tot 7,9 miljoen ton en overige general cargo – waaronder projectlading – met 35 procent.

De andere havens in het Noordzeekanaalgebied (IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad) zagen hun overslag in 2019 met ruim 7 procent dalen. 

Minder zeecruiseschepen

In 2019 ontving Amsterdam 117 zeecruiseschepen tegen 180 in 2018. Belangrijkste reden voor deze daling was de invoering van de toeristenbelasting in 2019. Dit jaar zal naar verwachting een zelfde aantal zeecruiseschepen Amsterdam aandoen, waarvan er twaalf voor de eerste keer naar de stad komen. Het aantal zeecruisepassagiers daalde naar 294.000 tegen 425.000 het jaar daarvoor. In IJmuiden bedroeg het aantal zeecruisebezoeken 62 tegen 30 in 2018. Het aantal aanlopen van riviercruiseschepen in 2019 bedroeg 2.282 tegen 2.007 in 2018.

 

 

Partners Maritiem Nederland