Amsterdam moet huiswerk Javabrug overdoen | Maritiem Nederland
Nieuws
Ron Davio geflankeerd door Udo Kock en Annemarie Manger (Amports). Foto: Fototeam Sanders & Rozemeijer

Amsterdam moet huiswerk Javabrug overdoen

Bart Stam | maandag 3 december 2018
Havenbedrijf Amsterdam

De weerstand van de Amsterdamse havengemeenschap en Rijkswaterstaat tegen de Javabrug over het IJ is inmiddels zo groot dat het gemeentebestuur opnieuw alle alternatieven gaat onderzoeken. Het leverde havenwethouder Udo Kock een applausje op tijdens het 73e Havengildediner. AYOP-voorzitter Ron Davio ontving de jaarlijkse Havenpenning.

Havenwethouders van Amsterdam hebben het doorgaans lastig tijdens het Havengildediner. Zij vinden vaak een kritisch gehoor tegenover zich van ruim vijfhonderd havenondernemers, Havenbedrijf Amsterdam, ondernemersvereniging ORAM en regionale bestuurders van buurgemeenten en de provincie. Deze partijen hebben nogal eens grote bezwaren tegen de ambitieuze plannen van de hoofdstad, die in hun ogen haaks staan op de belangen van de haven en de scheepvaart. Actuele voorbeelden zijn de plannen voor de bouw van duizenden nieuwbouwwoningen in het havengebied, fiets- en voetgangersbruggen over het IJ, de verplaatsing van de cruiseterminal PTA naar de westelijke Coenhaven en een (forse) toeristenbelasting voor zee- en riviercruiseschepen.

Wethouder Udo Kock (D66) kondigde aan dat het gemeentebestuur alle varianten voor de ‘sprong over het IJ’ opnieuw gaat onderzoeken. Dit gebeurt ‘in goed overleg’ met Havenbedrijf Amsterdam, het Centraal Nautisch Beheer en Rijkswaterstaat. “Er moet een oplossing komen die voor alle partijen aanvaardbaar is”, aldus Kock. Zoals bekend zijn deze partijen, gesteund door ORAM, tegen een nieuwe fiets- en voetgangersbrug bij het Java-eiland. De tegenstanders vrezen veiligheidsrisico’s en hinder voor met name de containerbinnenvaart en cruiseschepen. Daarnaast kunnen cruiseschepen niet meer afmeren bij de passagiersterminal PTA. Vandaar het pleidooi voor de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel of aanpassing van de IJ-tunnel.

Kock: “Bij alle varianten moeten we dertig à veertig jaar vooruit kijken. Daarbij moeten niet alleen de veiligheid voor de scheepvaart en de bereikbaarheid van de haven centraal staan maar ook alle stedelijke ontwikkelingen.” De havenwethouder doelt op het project HavenStad. Amsterdam wil de komende decennia 40.000 tot 70.000 woningen bouwen binnen de Ringweg A10. Ook Westpoort moet hierin zijn aandeel leveren. Voor havenbedrijven als ICL Fertlizers, Cargill en IGMA dreigt hierdoor een sluiting of verhuizing.

Vertraging zeesluis

Voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) staan de bereikbaarheid van de Amsterdam haven en de veiligheid voor de scheepvaart bovenaan. “Dit is de vierde haven van Europa waar 68.000 mensen hun brood verdienen.” Ze noemt het verheugend dat de gemeente Amsterdam ‘sinds vorige week’ weer alles opties openhoudt.

Van Nieuwenhuizen is teleurgesteld in de forse vertraging bij bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Door een constructiefout kan de scheepvaart pas 27 maanden later, ofwel in januari 2022, gebruik maken van de grootste zeesluis ter wereld. “Een tegenslag voor alle betrokken partijen. Uiteraard gaan we dit project na afloop grondig evalueren.”

Havenpenning

Een vast onderdeel van het Havengildediner is de uitreiking van de Havenpenning. Deze onderscheiding is bestemd voor een ondernemer of bestuurder die zich heeft ingespannen voor de Amsterdams havenregio. Ditmaal was ‘duizendpoot’ Ron Davio de gelukkige. Hij heeft jarenlang gewerkt bij scheepswerven en offshorebedrijven in Amsterdam en IJmuiden. Davio is sinds 2011 voorzitter van brancheorganisatie AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Ports). Daarnaast is hij commissaris bij Zeehaven IJmuiden en lid van de Klimaattafel voor het Noordzeekanaalgebied.

Davio was de afgelopen jaren intensief betrokken bij de transformatie van de Averijhaven, ten westen van Tata Steel. Dit baggerdepot moet de komende jaren zowel plaats bieden aan het lichteren van zeeschepen als een service- en energiehaven worden voor offshore windturbines.

Partners Maritiem Nederland