Alle hens aan dek voor zeehavens | Maritiem Nederland
Nieuws

Alle hens aan dek voor zeehavens

Ondanks de gunstige ligging van Rotterdam moet de minister volop aan de slag om de werkgelegenheid in Nederlandse zeehavens op peil te houden. De grootste bedreiging is echter oneerlijke concurrentie door subsidies in ons omringende havens.

Dat minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het met de zeehavens goed voor heeft, wordt in kringen van het havenbedrijfsleven niet betwijfeld. Want uiteindelijk zetten samen met de minister alle directeuren van de vijf grote Nederlandse zeehavens, de voorzitters van de vier belangenorganisaties van het havenbedrijfsleven en de vicevoorzitter van het Strategisch Platform Logistiek woensdag 25 juni in het Maritiem Museum in Rotterdam hun handtekening onder het afgelopen maanden overeengekomen Werkprogramma Zeehavens 2014-2016.

Concurrentiepositie

De twijfel zit hierin of de minister wel echt iets kan doen aan de grootste bedreigingen waarmee de Nederlandse zeehavens worden geconfronteerd. De veel energie vragende industrie in de Nederlandse zeehavens ziet haar concurrentiepositie uitgehold als gevolg van de veel hogere energieprijs in Europa vs. de VS, de hogere kosten van de strengere regelgeving in Nederland en staatssteun die andere EU-landen hun havens bieden. Het motto van het werkprogramma ‘Alle hens aan dek’ is dan ook alleszins terecht.

Veelzeggend is ook dat de minister ervoor heeft gekozen niet zelf opnieuw een visie te ontwikkelen op de toekomst van de zeehavens. Rotterdam, Amsterdam, Groningen Seaports en Moerdijk hebben dat immers net allemaal al gedaan. Zeeland Seaports is nu aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe strategische visie.

Met 284.000 Nederlanders die hun brood in de zeehavens verdienen, een gezamenlijke overslag van jaarlijks meer dan 600 miljoen ton en een bijdrage van 6 procent aan het BBP staat ook voor minister Schultz het belang van de zeehavens voor de BV Nederland als een paal boven water. Met het Werkprogramma Zeehavens wil de minister dit belang verdedigen en versterken. De positie van de Nederlandse zeehavens is immers niet onbedreigd: Antwerpen en Hamburg groeien ten koste van met name Rotterdam dat afgelopen halfjaar een gevoelig stuk marktaandeel in de containersector heeft moeten inleveren aan de concurrenten.

Duurder

Volgens de Erasmus Universiteit steunen de Duitse en Vlaamse overheden hun zeehavens met 1,18 euro, respectievelijk 1,12 euro per overgeslagen ton goederen. De Nederlandse zeehavens kunnen wat dat betreft op slechts 0,06 euro per ton rekenen. Rotterdam is daardoor voor verladers duurder dan de concurrentie. Minister Schultz wil daarom dat de Europese Commissie dit soort staatssteun verbiedt.

Daarnaast wil de minister ook kijken naar de verschillen in kosten die de nationale overheden rekenen voor inspecties en toezicht. Begin dit jaar verhoogde bijvoorbeeld de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) haar inspectiekosten met 88 procent waardoor overslag in Rotterdam veel duurder uitkomt dan in Antwerpen.

Partners Maritiem Nederland